Hz. Süleyman Cami ve 27 Şehit Sahabe Türbesi

Diyarbakır ‘ın en önemli ibadethanelerinden biri olan Hz . Süleyman cami diyarbakır halkının özellikle de perşembe günleri gittikleri en uğrak yerlerden biridir. Üzerinde bulunan kitabeden bu eşsiz eserin Nisanoğlu Ebul Kasım zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır ( 1155 -1160 ). Yönetim merkezi olan iç kalenin yanı başında tüm asaletiyle dicle nehrini seyreder. İslam orduları( Hz. Ömer dönemi ) diyarbakırı ilk defa bu bölgeden ele geçirmişlerdir. İsmini Peygamber olan hazreti Süleymandan değil islam orduları komutanı Halid bin Velidin oğlu Hz. Süleymandan alır. Hz. Süleyman ve sahabeler bu uğurda şehadete ulaşmış ve caminin avlusunda Hz. İbrahim ‘in ve 27 sahabenin mübarek kabirleri bulunur. Bu sebeple tarihinden günümüze kadar bölge halkı için uğrak noktalardan biri olmuştur . 1630 ‘ lu yıllarda Vali Murtaza paşa tarafından büyük bir onarımdan geçmiştir. ( bu nedenle cami Murtaza Paşa cami olarak da bilinir ) . Avlusunda bulunan çeşmeler yıllardır hiç ara vermeden akmaya devam ederken avluda ayrıca namazgah ve türbeler bulunur. Caminin üst kısmında iç kale kısmında ayrıca 2 türbe daha bulunur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir