Tarih Yazıcılığı Çeşitleri

A) HİKAYECİ ( öykücü) TARİH
– Amaç tarih okumayı sevdirmektir.
– neden sonuç ilişkisi yer ve zamana bağlı kalmadan yazılan tarihlerdir.
– başlangıçta ağızdan ağza dolaşan hatıralar şairler tarafından söylenmekteyken ( epos).
– daha sonra logograflar tarafından hikayeleştirilip nesre çevrilmiştir.
– heredot ( tarihin babası ) tenkit düşüncesine yer vermemiştir.

B ) ÖĞRETİCİ ( PRAGMATİK ) TARİH
– tarihsel olaylar duygusal yönleriyle ele alınır .
– topluma milli ve ahlaki değerler kazandırılmak istenir amaç okuyanı etkilemektir.
– Bu tarzın önderliğini Thukydides yapar gerçek anlamda tarihçilik onun pelopennesoslular ile Atinalılar’ın savaşı adlı eseriyle başlamıştır.
– diğer pragmatik tarihçiler ; polybios , plutarkhos, tacitius, machivelli .
– en önemli özelliği tarihte ün yapmış kişilere geniş yer vermesi hatta bunlara insanüstü özellikler vermesidir ( İslam tarihinde bunlara siyer denir )
– Ögretici tarihin en büyük zaafı başarısızlıklara pek yer vermemesidir.

C) SOSYAL TARİH
– tarihsel olayların sadece sosyal yönlerini ele alır .
o örf adetler , yaşam tarzı , dinsel ve hukuksal yönler .
– Öğretici tarihin vermiş olduğu duygusal yönden sıyrılır .

D) KRONİK TARİH
– Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi ( bağlantı ) kurulmaz olaylar sıraya konularak yazılır .
– Dolayısıyla Bu yazım çeşidinde olaylarla ilgili ayrıntılı bilgi almak mümkün değildir .

E) ARAŞTIRMACI ( NEDEN- NASILCI ) TARİH
– Tarihsel olaylar sebep sonuç ilişkisi içinde yer ve zaman gösterilerek yazılır. ( bilimsel )
– Bu yazıcılık türünden bilimsel verilerden belgelerden ve kanıtlardan faydalanılır.
– Olaylar tek bir sebep içinde ele alınmaz . Dönemin koşulları siyasi , sosyal , askeri , dini birçok açıdan konu derinlemesine incelenir .

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir