Tarihin Tanımı

Bilindiği gibi Tarihin tanımıyla ilgili birçok düşünür birçok tarihçi ya da ilim adamı farklı tanımlar yapmıştır . Bugünkü yazımızda bu kişilerden birkaçının tarihi nasıl tanımladığını göreceğiz . Özellikle ÖABT Tarih öğretmenlerinin sınavda öne geçmeleri için bunu öğrenmeleri gerekiyor. Ben çıkma ihtimali olanların yanına işaretler koydum . Tabi bu benim tahminim .

  • Collingwood: Geçmiş bir anlamda bugün , hala yaşayan zaman dilimidir. Geçmişte yaşanan olayların etkisi hala günümüzde devam etmektedir .

Robinson : Tarih , insanın yeryüzünde göründüğü andan itibaren yaptığıya da düşündüğü her bir izi ve artakalan her şeyi içerir.

  • Ranke : Araştırdığı döneme kendisini götürebilen tarihçidir demiştir.

Jackson turner : Geçmişten bize ulaşan , günümüzde ortaya çıkan tenkitçi ve yorumcu bir anlayışla inceleyen kanıtlardır

  • Edward carr : Bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalogdur
  •  Marcbloh : Zaman içinde insanların ilmidir. ( annales ekolü kurucularından )

İbrahim kafesoğlu : Olayları , ancak onları gözlemleyenlerin bıraktıkları belgelere dayanarak takip etmek mümkündür.

Ömer hayyam : Tarih kainatın vicdanıdır

J.J. Rousseau : Tarih okuyana kendi gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir klavuzdur

  • Mustafa Kemal Atatürk : Tarihini bilmeyen milletler başka milletlerin avı olurlar

Abdulbaki Gökpınarlı : dünü bilmeyen bugünü anlayamaz , bugünü anlamayan yarını göremez .

  • Voltaire : Tarih milletlerin tarlasıdır. Her toplum ne ekmişse gelecek toplum onu biçer.
  • Halil İnalcık : Tarih insanın eseri olan gelişmeleri inceler .( Tarihçilerin kutbu )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir