Büyük İskender ( Megas Alexandros ) ( MÖ 356 – 323 )

Makedonya krallığının başkenti pella ‘da doğdu . Babası olan II. Filip üstün yetenekli ve savaşçı bir kimliğe sahiptir. Orduyu yeniden düzenledi . önce kuzey sonra güney olmak üzere yunan şehir devletlerinin çoğunu aldı . Ardından Yunan şehir devletlerini kendi başkanlığında bir konferansta topladı . Amacı pers imparatorluğuna karşı büyük bir savaştı .pers mücadelesi sürdüğü süreç içinde bir suikaste kurban giderek tahtını oğluna bıraktı . Büyük İskender hem çok iyi askeri eğitim almış hem de kültürel yönden kendini geliştirmiştir ( hocası aristotales )  . Babasının daha 22 yaşındayken bırakmış olduğu bu mirası hakkettiğini topraklarını genişleterek ( dünya imparatorluğu ) göstermiştir.

Filip ‘ in ölümü üzerine kuzey ve güney halkları Makedon otoritesinden kurtulmak için faaliyetlerde bulunsalar da başarılı olamadılar . İskender onlar üzerinde tam otoritesini kurdu. Ardından babasının asıl amacı olan pers imparatorluğuna ünlü atı boukephales ‘le birlikte yöneldi . Çok büyük ve zengin topraklara egemen olan ( Akdeniz bölgesinden hindistana kadar ) persler tarihe yeniden yön verecek İskender’ in gücünden habersizdiler .

İskender işgal hazırlıklarını tamamlayınca hemen iş başına koyuldu . ordusunun hepsini kullanmayan İskender bir kısım orduyu mührünü ve hazinesini korumak amacıyla ülkede bıraktı . Pers imparatorluğuyla kıyaslandığında çok küçük bir orduyla ( 35 bin ) savaşa girişti . bu sayısal farka rağmen İskender , askeri dehasını ve azmini göstererek savaştan galip ayrılmasını bilmiştir  . savaşta diğer askerlerle aynı safta olması ordunun azmini de artırmıştır . İskender önce anadoluya sonra Suriye tarafına yöneldi ( issus savaşı )  . Burada büyük başarı sağlayan İskender ordularını güneye yönlendirerek şuanda Lübnan sınırında bulunan tiyre şehrini aldı . Bu yenilgiler üzerine pers kralı barış yapmak hatta imparatorluğunun neredeyse yarısını barış karşılığında vermek istediğini iletse de İskender kabul etmedi  . Bu kuşatmayı geçtikten sonra daha da güneye yönelerek gazze ‘ ye  kadar geldi . ardından mısırı savaş yapmadan aldı ( mısır teslim oldu ) . Burada ordusunu dinlendiren İskendere , firavunlara takılan taç ,  törenle takılarak askeri ve siyasi gücünü kendisini tanrılaştırarak daha artırdı . Ardından Arbeilla savaşıyla pers ordularına unutamayacakları bir yenilgi yaşattı . Bu başarıdan sonra yönünü babile ve hatta Perslerin başkentine persiapolis şehrine yöneltti . Yaklaşık 3 yıllık bir kuşatmanın ardından Persleri kendisine bağladı . Bu büyük devleti kendisine bağladıktan sonra amacı evine dönmekti ama fetih arzusu ağır basınca yönünü afganistana çevirdi . Hindistana hindikuş dağlarını aşarak ulaştı . batı Hindistanda egemenlik kurup doğu hindistana yönelmek isteyen iskenderi , uzun süren savaşlarda yorgun düşen askerler geri dönmeye ikna etti . ( Persiepolise geri dönüş ) . İskenderin almış olduğu eğitime göre yunan uygarlığı tek medeni ve gerçek uygarlıktı . Fakat Perslilerin de zeki ve medeni insanlar olduğunu , Pers’ li bir kişinin de en az bir yunanlı kadar kişilikli olduğunu fark etti . Sonunda büyük projesini bu mantıkla başlatma kararı aldı ( Helen ) . Bu büyük projesine göre yunan medeniyetiyle pers medeniyetini birleştirerek büyük bir medeniyet oluşturacaktı. Ve başında da kendisi bulunacaktı . Projesinde yunan ve persler eşit statüde olacaktı . Bunun için Makedon askerlerle pers kadınları için büyük bir evlenme merasimi hazırladı . ( doğu batı evlilik töreni ) . Binlerce kişinin evlenme merasimiydi bu . Kendisi de darius’un kızıyla evlendi . ordusuna Persli bir çok asker aldı . Bu yeni askeri birlikle planlarına göre daha birçok noktayı alacaktı . Fakat babil ‘de bulunduğu sıralarda 33 yaşında ateşli bir hastalığa yakalanarak ölmüştür  ( mö 323 ) .

Ardında koca bir toprak parçası bırakan İskender kendinden sonra gelecek kişiyi belirlemediği için bu topraklar kısa sürede parçalanmıştır . Belki de kendisini ölümsüz olarak düşünen İskender yerine geçebilecek bir kabiliyette kimseyi bulamamıştır. Onlarca savaşın hiç birinde yenilgi almayan İskender arkasında büyük bir kültür mirası bırakmıştır ( Helenizm ) . Bu sayede doğu medeniyetleri batı medeniyetini tanımış ve asıl olan yunan medeniyetine doğu medeniyeti hakim olarak roma düşünce yapısını derinden etkilemiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir