Kavramlar ( İlk Çağ Uygarlıkları )

 • MENHİR : Tarih öncesi dönemlere ait kaba yontu tekniğiyle işlenmiş dikili taşlardır
 • HÖYÜK : Değişik uygarlıklara ait yerleşimlerin zamanla üst üste yığılması ile topraktan oluşan yassı büyük tepelerdir.
 • İDOL : Tek veya çok başlı gövdeli heykelciklerdir
 • TÜMÜLÜS : Yığma toprak tepeden oluşan içinde mezar odası bulunan bir tür mezardır
 • APADANA : Urartu tapınaklarında kabul salonudur
 • İDEOGRAM : Sümerlerde bir sözcüğü ya da bir fikri temsil eder
 • SUGAL : Kralin vekili
 • Mizbah : Dini törenlerde tanrıya kurban sunulan yer.
 • Suffetler : Kartacada “seçilmiş hakimler” anlamına gelir .yönetimde askeri , mali , idari yetkileri vardır.
 • DOLMEN : Uzun taşların yan yana getirilip üzerine yassı ve uzun bir taşın örtülmesiyle ortaya çıkan anıt yapılardır.
 • FİGÜRİN : Kilden veya tabletten yapılmış heykelciklere verilen genel bir isimdir.
 • FİBULA : Friglerde çengelli iğneye verilen isimdir.
 • MEGARON : Eski anadoluda Girit ve ege havzasında rastlanan dikdörtgen biçimli evdir.