Mısır Uygarlığı

 • Mısırdaki ilk siyasi teşkilatlanma nom adı verilen şehir devletleridir
 • MÖ. 3000’de kral menes mısıra tamamen hakim olarak ilk siyasi birliği sağladı
  • Kral menes ile birlikte firavun dönemi başladı
 • Firavunlar döneminin en önemli olayı kadeş anlaşmasıdır ( Hitit –mısır )
  • Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma
  • Ramses ile III.Hattuşili arasında imzalanmıştır ( MÖ. 1280 )
   • İmzası bulunan kraliçe puduhepadır
  • Mısır ile Hititler arasında Asurlara karşı yapılan ittifak anlaşmasıdır
   • Asur tehlikesi anlaşmayı zorunlu kılmıştır.
  • Hiyeroglif adı verilen resim yazısı kullanılmıştır
   • 1822 de jean – Francis champollion yazıyı çözmeyi başarmıştır.
  • Ahiret inancına sahip oldukları için ölülerini mumyalalaştırmışlardır
  • Matematikte ondalık sayı sistemini bulmuşlardır
  • İlk defa 4 işlemi ve pi sayısını bugünkü değerine yakın bulmuşlardır
  • Nil nehrinin hareketlerini izlemeleri astronomiyi bilmelerine ve takvimi bulmalarına yardımcı olmuştur.
  • Firavunlar için piramitler halk için labirent adı verilen mezarlar yapılmıştır
   • Piramitler 4. sülale döneminde oluşturuldu.
  • mısır tarihinin piramitler çağı olarak da adlandırılan dönemi eski krallık dönemidir
  • manetho : mısır tarihçisi ve rahiptir. Yunanca yazdığı mısır tarihi adlı eserinde mısır devletinin kuruluşundan büyük iskendere kadar geçen sürede başa geçen mısır krallarını otuz sülalaye ayırmıştır.
  • Mısır ordusu 4 bölümden oluşmuştur ( amon, ptah, ra, seth )
  • eski mısır tarihindeki kadın firavun hatşepsut’tur.
  • Mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolara kanopik adı verilir
  • Tanrıların kralı Ra ‘ dır ( simgesi şahindir ve güneş tanrısıdır )
  • Eserler : sfenks anıtı , amon tapınağı , abu simbel kaya tapınağı , bağdaş kurmuş katip heykeli