Hint Uygarlığı

  • Bu Uygarlık günümüzden 6000 yıl önce indus ırmağı çevresinde kurulmuştur.
  • Verimli toprakları nedeniyle birçok kavmin istilasına uğramıştır
  • Bunlardan biri olan ariler merkezi otoriteyi sağlayamamışlar ve racallık adı verilen küçük şehir devletleri kurmuşlardır.
  • Arilerin bu bölgeye kast sistemini de getirmişlerdir.
    • Dikey hareketlilik yoktur. Köle üst aşamaya geçemez. Ama burjuva ya da köylü aşağı sınıfa çekilebilir.
  • Brahmanlar , kşatriyalar ( asker ve asiller ) , vaysiyalar ( tüccar ) , südralar (zanatkar ve işçiler ) ve parya ( hiçbir hakkı olmayanlar )
  • Hindistan ile ilgili ilk bilgiler veda adı verilen dini içerikli metinlerde geçer