Anadolu Uygarlıkları

HATTİLER

 • Hatti kültürüne ait en önemli eserler atatürkün girişimiyle alacahöyükte yapılan kazılarda bulunmuştur ( Anadolu medeniyetler müzesinde sergileniyor )
  • Güneş kursları , altın kupalar , heykelcikler
 • Hayvan biçimli tanrı kültürünü geliştirmiş
 • Hattiler Hititlerle kaynaşmış . Hitit kültürü içinde yaşamaya devam etmişlerdir

HİTİTLER ( mö 1800-700 )

 • Başkentleri hattuşaştır ve kurucuları labarnadır.
  • Kadeş anlaşması metinleri boğazköy kazılarında ortaya çıkarılmıştır .
 • MÖ.1200’lerde ege göçleri ile batıdan gelen kavimlerin Hitit devletinin yıkılması sonucu güneydoğu anadoluda şehir devletleri ortaya çıkmıştır ( geç Hitit dönemi)
 • MÖ.700’lerde Asurlulara bağlanan şehir devletleri daha sonra Perslere bağlandı
 • Hititlerin ilk döneminde kralın yetkileri soylulardan oluşan pankuş meclisi tarafından kısıtlanmıştır ( imparatorlukla pankuşun yetkileri sınırlandı )
 • Devlet yönetiminde kraldan sonra en yetkili tavannadır ( kraliçe )
  • Krallar da tabama ünvanını kullanmışlardır
 • Telipinue tajta çıktıktan sonra taht kavgalarına son vermek için veraset sistemini telipinue fermanında açıklamıştır.
  Yazılıkaya ve İvriz kabartmaları
  Hitit sanatının en önemli örnekleridir(Konya)
 • Asurlardan aldıkları çivi yazısıyla beraber hiyeroglif yazısını da kullanmışlardır
  • Bedrich hrozny ilk Hitit gramerini yayınlamıştır. ( 1917 )
   • İlk faydalandığı kelime ninda ( ekmek ) ‘dır.
  • Theodor bosser hiyeroglif yazılarını çözmüştür.
   • Karatepe kazılarında iki dilli tabletleri bulmasıyla Hitit dilini daha rahat okunmasına katkısı olmuştur. ( Hititçe – frigce )
   • Frigce yardımıyla Hititçenin okunması kolaylaşmıştır.
  • Hititlerden kalan en önemli yazılı eserler anallardır
  • Anal : Tanrıya hesap vermek için yazılan yıllıklardır
 • Mezopotamyadan aldıkları kanunları düzenleyerek anadoludaki ilk kanunları yapmışlardır ( kölelere de mülkiyet hakkı tanınmıştır )
 • İnançları gereği diğer uygarlıklardan daha temiz oldukları söylenebilir.
 • Anadolu’da merkezi otoriteye dayalı ilk devleti kurmuşlardır
 • Anadolu, demir devrine Hititler zamanında girmiştir
 • Anadolu’da aile hukuku, miras hukuku ve medeni hukuk alanında ilk çalışmaları yapmışlardır
 • Çevre kültürlerin tanrılarına da inandıklarından bin tanrı il’i olarak adlandırılmıştır

İYONLAR

 • İzmir ve büyük menderes arasındaki bölgeye verilen isimdir
 • Dorların baskısıyla akaların bir kısmı batı anadoluda şehir devletleri kurmuştur
 • Şehir devletleri arasında siyasi birlik sağlanamamış ( efes, foça , Milet , İzmir )
 • Tales : iyonyada geometrinin ilk temsilcisidir. Ve Küçükayı takım yıldızını keşfetmiştir.
 • Artemis tapınağı bu döneme aittir.

 

URARTULAR

 • Asya kökenli huriler tarafından kurulmuştur
 • Merkezi tuşpadır ( van ) ve en büyük tanrıları haldi’dir.
 • Ülkeleri için biainili terimini kullanmışlardır.
 • Asurların ardından kimmerlerin baskıları sonucu van gölü yöresine çekilmek zorunda kalmışlardır
 • Asur saldırıyla sık meşe ormanları büyük zarar görmüştür
  • Asur kralı : güzel fidanlıkları dağıttım , üzüm bağlarını tahrip ettim sazlık kadar sık ormanları kestirdim .
 • MÖ.600 ‘de medler tarafından yıkılmışlardır. ( İskitlerle birleşerek )

 

FRİGYALILAR ( MÖ.800 –  MÖ. 676 )

 • Başkenti ( adını bilinen ilk kralı gordiesten alır.)
 • Kimmerlerin baskısı sonucu batıya çekilmişler önce Lidyalıların daha sonra Perslerin hakimiyetine girmişlerdir. ( kimmerler tarafından yıkılmışlardır )
 • İlk hayvan hikayelerinin kaynağı olarak kabul edilir ( fabl )
 • Tarımı koruyan sert yasalar yapmışlardır
 • Tapates adı verilen halı ve kilimlerinin yanında fibula adı verilen çengelli iğneleri önemlidir
 • Kazım mirşan friglerin türk olduğu tezini ortaya atmıştır.
 • MİDAS : Eşek kulaklarıyla ünlü ve dokunduğu her şeyi altına çeviren Frig kralıdır .
 • Ana tanrıçaları kibele’dir.( bereket tanrısı )
  • İnanışa göre kibele her yıl sonbaharda sevgilisi attis’i ölüme terk eder ve attisin ölümüyle sonbahar yaşanır. İlk baharda dirilir ( tabiatın canlanması)

 

LİDYALILAR ( MÖ. 687-MÖ546 )

 • Gediz ve küçük menderes civarına yerleşmişlerdir
 • Kral giges tarafından friglerin ve Urartuların son zamanlarında kurulmuştur
 • Devlet merkezi sardes’tir.
 • En önemli tanrıları kuvava’dır.
 • Pers saldırılarıyla yıkılmışlardır
 • Anadoluda ücretli askerlik sistemine dayalı bir ordu kurmuşlardır
 • Feodal bir sisteme dayalı yönetilmiştir
 • Kral yolunu yapmışlardır ( sardesten mezopotamyaya ) ( doğu-batı etkileşimi )
 • Uygarlık tarihine en büyük katkıları parayı bulmalarıdır
  • Elektron adlı para
  • Alyattes dönemi