Doğu Akdeniz Uygarlıkları

FENİKELİLER

 • Sami ırkından olan Fenikeliler sur , sayda , biblos gibi liman şehirleri kurdular
 • MÖ. IX . yüzyıldan itibaren sık sık Asurların saldırısına maruz kalmışlar
 • Daha sonra pers ve İskender tarafından zaptedilen Fenike Romanın Suriye eyaletine bağlanmıştır ( MÖ. 65 )
 • Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır
 • Uygarlığa en büyük etkileri 22 harften meydana gelen Fenike alfabesidir
  • Hiyerogliflerden faydalanarak hazırlamışlardır.
  • Bu alfabe yunanlılar ve Romalılar tarafından düzenlenerek bugünkü Latin alfabesinin temelini oluşturacaktır

 

İBRANİLER

 • Sami asıllı kavim olan İbraniler eski çağlarda Suriye ile Mezopotamya arasında göçebe olarak yaşamışlardır ( daha sonra filistine yerleşmişlerdir )
 • 1040 ‘ta devlet kurulmuş ve bu krallığın başına Davut geçmiştir. ( Kudüs)
 • Daha sonra oğlu hz. Süleyman ülkeyi zenginleştirmiş ve ölümüyle
 • Devlet ikiye ayrılmıştır ( İsrail ve yuda ( Yahudilik ) )
 • Takvim başlangıcı olarak MÖ 3761 yaratılış yılını kullanırlar .
 • Bu iki devletin mücadelesinden faydalanan Asurlular İsrail devletine son vermiştir
 • Babil devleti de yuda’ya son vermiş ve babile sürmüştür
  • Mescid-i aksa’yı yıkmışlardır
 • Pers hükümdarının babili alması üzerine kudüse gelen Yahudiler mescidi aksayı yeniden inşa etmişlerdir.
 • Kudüs tekrar din merkezi olmasına rağmen Yahudiler tekrar devlet kuramamış ve sırasıyla pers , İskender ve roma hakimiyetinde kalmışlardır