Ege ve Yunan Uygarlıkları

 • Ege denizindeki adalar , Yunanistan , Makedonya , Trakya , batı ve güney batı Anadolu bölgesini kapsar
 • MÖ. 2000’den itibaren eski yunanda ve egede polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır ( Atina , sparta , korint , Larissa , megara ..)
 • Çok tanrılı dine inanmışlar. tanrılar insan şeklinde ve ölümsüzdür
 • Atik dellos deniz birliği Atinalılar oluşturmuştur. ( pers tehlikesine karşı )
 • Büyük iskenderin fetihleri sonucu asya kültürüyle kaynaşarak Helenistik kültürü oluşmuştur
 • Sosyal yaşama yönelik bir takım hukuki düzenlemeler görülür bunlar
  • Drakon kanunları : soyluların keyfi yönetimini orta sınıf lehine düzenlemiştir. ( yunanlıların bilinen ilk yazılı kanunudur )
  • Klistenes kanunları : halk meclisinin önemli bir kurum haline gelmesi ve sınıf farklılığının ortadan kaldırılması
   • Solon kanunları : köleliğin ve doğuştan soyluluğun kaldırılması. Nomos adı da verilir. (soy’a göre değil gelirlerine göre sınıflandırmıştır )
   • Halkın eski borçları silinmiş ve borçlarından dolayı halkın köleleştirilmesini yasaklamıştır ( 400’ler meclisi olarak da bilinir )
  • Yunan uygarlığı daha sonra ortaya çıkacak olan roma uyarlığının temelini oluşturur.
  • Knossos sarayı bu dönemin en önemli eseri arasında gösterilebilir
  • Yunan felsefesinin ilk temsilcileri Sokrates , platon ( eflatun) ve
  • Ege ve yunan uygarlığı Girit , miken ve yunan olmak üzere 3 dönemde incelenir
  • Girit
   • Fenike alfabesini alarak geliştirmişlerdir.
    • Linear a ve linear b .
   • Ege uygarlığının ilkidir
   • En önemli merkezi knossos’tur (döneminin en modern şehri sayılır )
   • Bu uygarlığa dor’lar son vermiştir
  • Miken ( aka )
   • Mora yarımadasına ulaşan akalar miken uygarlığını kurmuşlardır .
   • Çanakkale boğazına ulaşmak için Truvalılarla savaşmışlardır
    • Dünyada boğaz hakimiyeti için yapılan ilk savaştır
   • Tirins şatosunu yapmışlar ( şato mimarisinin temelini atmışlardır)
   • Aka egemenliğine yunanistandan gelen dorlar son vermiştir
  • Yunan ( eski yunan )
   • Akaların varlığına son vererek Yunanistan ve ege adalarını ele geçiren dorlar polis adı verilen şehir devletlerini kurdular
   • En önemli şehir devletleri : Atina , sparta , korint , tebai
   • Pers saldırılarına karşı bu şehir devletleri başarılı olmuşlardır
   • Pers savaşlarından sonra Atina ve sparta kendi aralarında savaşmışlardır
   • Bu savaşlar peleponnes savaşları olarak bilinir ( sparta üstün gelmiştir)
   • Yapılan savaşlar iskenderin yunanistanı ele geçirmesine kadar sürdü.