İskender İmparatorluğu

 • Makedonya kralı Philip yunan şehir devletlerini birleştirerek Helen birliğini kurmuştur
 • Büyük İskender babası II.Philip’in öldürülmesi üzerine Helen birliğinin başına geçmiştir
 • Ayaklanmaları bastıran İskender bütün yunan şehir devletlerini Makedonya devletine bağlamıştır
 • Çanakkale boğazını geçerek Persleri granikos ve issos savaşlarında yenmiştir
 • Ardından asur ülkesine yönelmiş bütün mezopotamyaya hakim oldu
 • Hayber geçidini aşarak hindistana girmiş fakat başarılı olamamış ve babile geri dönmüştür
 • Ülkeyi Perslerde olduğu gibi satraplıkla yönetmiş. ( doğudaki satraplığın başına Persleri ve batıdaki satraplığın başına Makedonları getirdi )
 • Dünyada ilk müze bu dönemde görülür.
 • Ölümünden sonra ülke generaller arasında 3 ‘e bölündü ( babilde ölmüştür)
 • Falanks : İskender ve babasının kurduğu sistemli askeri birlik ve savaş tekniğidir.
 • Makedonyada antigonitler , mısırda ptolomeler ve Anadolu- Hindistan arasında kalan topraklarda selevkoslar .
  • Selevkosların yıkılmasıyla iran dolaylarında partlar ( sasaniler tarafından yıkıldılar ) anadoluda Pontus , Kapadokya , bitinya ve Bergama (parşomen adını buradan alır )  krallıkları kuruldu.
   • Parşomen’i icat eden krates olmuştur.
  • Bergamalılar tarafından codex denilen ilk kitap üretilmiştir( parşomen)
  • Bergamada bulunan Asklepion sağlık merkezi sağlık tanrısı asklepieos’a adanarak yapılmıştır. Girişinde bu kutsal yere yalnız ölüm tanrısı hades giremez yazılıdır. Galenos gibi ünlü hekimlerde burada yetişmiştir
  • Tıbbın simgesi olan yılanlı sütun girişte yer alır
 • İskenderin batıya yönelik faaliyetleri sonucu Helenistik kültür ortaya çıkmıştır. Bu dönem MÖ.330-MÖ30 Dönemlerini kapsar