ROMA UYGARLIĞI

 • İtalyaya göç eden kavimlerin en eskisi italiklerdir. Daha sonra Etrüskler gelmiştir
 • Roma şehrinin kurucusu romulustur
 • MÖ 510 ‘ a kadar krallıkla yönetilmiş ve kralı ihtiyarlar meclisi teklif etmiş ve curia adı verilen halk meclisi tarafından seçilmiştir(senatoya karşı sorumlu)
 • Krallık devrinin ilk zamanlarında soya dayalıyken daha sonra servete ve yaşanan mekana göre oluşturulan meclis curiata
 • Patriciler , plepler ve köleler olmak üzere 3 sınıftan oluşur
 • Romaya sonradan yerleşenler plepleri oluşturmuştur
  • Hiçbir siyasi hakka sahip değillerdir
 • MÖ 510 ‘dan sonra cumhuriyet dönemine geçilmiştir
  • Cumhuriyet dönemi anadoludaki ilk eyalet asia ( asya ) eyaletidir.
  • Devlet konsül adı verilen iki yüksek memur tarafından yönetilmiştir
  • Konsüller birbirlerine ve senato adı verilen meclise karşı sorumludurlar
 • Roma ordusu yaya ve atlı birliklerden oluşmuştur ( cumhuriyet dönemi)
  • Ordunun temelini lejyonlar oluşturur ( atlı askerler )
 • Patricilerin zenginleşmesi ve pleplerin ve köylülerin yoksullaşması zamanla çatışmaları da beraberinde getirmiştir ( on iki levha kanunları hazırlandı)
  • Günümüz Avrupa hukukunun temeli sayılır.
  • Dekemvir adı verilen hukukçular hazırlamıştır.
  • Yüzler meclisinde kabul edilmiştir.
  • Patrici plep çatışması sonucu oluşmuştur ( plep mücadelesi )
 • Kartacalılarla pön savaşlarını yaptılar
  • Sicilya , Sardinya , ispanya ve kuzey Afrika alındı
 • Sınıfsal çatışmalara dış saldırılar da eklenince durumu fırsat bilen jullies Sezar yönetimi ele geçirmiş ve cumhuriyet dönemine son vermiştir
  • Brütüsün de içinde bulunduğu bir grup tarafından öldürülmüştür
 • MÖ 27 yılında oktavianus’a Agustus ünvanı verilerek imparatorluk dönemi başlamıştır
 • basın yayın hayatını ilk defa Romalılar, çıkardıkları günlüklerle başlatmışlardır
 • Romalıların öğleden sonra dinlenmeye ayırdıkları süreye siesta deniştir
 • Cato Romalılar arasında tarih alanında Latince roman yazan ilk kişi olmuştur.
 • Anadoluda büyük yollar yapmalarının bir sebebi de iran fetihleridir.
 • Roma imparatorluğunun zayıflaması ve kavimler göçü sonucu 395 yılında roma ikiye ayrılmıştır ( batı roma – roma , doğu roma İstanbul )
 • Batı roma kuzeyden gelen barbar kavimlerin saldırısıyla yıkılmıştır ( 476 )
 • Roma eserleri : Agustus tapınağı , roma hamamı , Valens ( bozdoğan ) su kemeri, Aspendos tiyatrosu
 • Hristiyanlık 313’te serbest bırakılmış ( Milano fermanı) ve 381’de resmi din kabul edilmiştir ( I. Teodosius )
 • Doğu roma ( Bizans ) sanatının en önemli eseri Ayasofyadır. Bunun yanında aya irini , hora (kariye cami ), sergios , baküs , efeste Meryem ana kilisesi, binbirdirek ve Yerebatan sarnıcı önemli eserleri olmuştur.
  • Doğu romadan günümüze ulaşan tek sözlü eser (destan) diegenes akrtites’tir.
 • Bizans justinianus ‘la en parlak dönemini yaşamıştır ( Ayasofya )
 • Batı romadan farklı olarak thema adı verilen eyaletlere bölünmüştür
  • Bu eyaletlerde tekfur adı verilen valiler görevlendirilmiştir
 • Latin kültürü yerine Helen kültürünü benimseyen Bizans hristiyanlığın ortodox mezhebini ve resmi dil olarak da grekçe’yi kullanmıştır
 • Büyük Selçuklularla Malazgirt ve Türkiye Selçuklularıyla da miryokefalon savaşlarını yaşamıştır.
 • Fatih’in istanbulu almasıyla da yıkılmıştır ( 1453 )