Kavramlar ( İslamiyet Öncesi Türkler )

 • AYUKİ : hükümet ( ayukinin başında ayguci veya üye bulunur- vezir )
 • FRESKO : Duvar resmi
 • TİĞİN – TEKİN : şehzade
 • BUYRUK : bakan
 • ŞAD : bağlı boy ve oymakların başına gönderilen hakan çocuklarının aldığı unvan.
  • Tiginlerin tecrübe kazanmak için gittikleri ünvandır.
 • TUDUN : Mali işlerden sorumlu kişi – vergi memuru
 • TUTUK : askeri vali
 • BİTİĞÇİ : katip , memur bürokrat sınıfı yazışmaları yapar , dış politikayla ilgilenir
 • TAMGACI : Dış işleri sorumlusu . ( yazışmacı )
 • APA : Sivil yönetici
 • AĞILIĞ : Hazine görevlisi.
 • OTACI : hekim
 • ÇABIŞ : Kılavuz
 • TİLMAÇ : Tercüman
 • ALUMÇİ : tahsildar
 • BÖRÜ : Köktürklerdeki muhafız birliği
 • ŞIHNE : Hükümdar soyundan olmayanlara denir. ( askeri görevli )
 • BALIK : Şehir
 • KÜN : halk
 • ÜLÜŞ : Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması
 • BEDİZCİ : ressam
 • BALBAL ( BENGÜTAŞ ) : yazılı anıt
 • ÖG : anne
 • KANG: baba
 • TÜZ : vatandaş ile devletin karşılıklı olarak görev ve sorumluluklarını bildiren yazısız sözleşmedir
  • Yazısız hukuk kurallarına töre denir .
 • Mangala : İslamiyet öncesi Türklerde bir tür zeka ve strateji oyunudur.
 • SEGİRTME : İslamiyet öncesi yaya yarışı.