Hükümdara Tanrı Tarafından Verildiğine İnanılan Güçler

  • KUT: siyasi iktidar, yönetim gücü
  • ÜLÜĞ-ÜLÜŞ: iktisadi güç, hükümdarın halkı zenginleştirmesi ve adaletli şekilde dağıtması
    • 7 sene bolluk ve 7 sene kıtlık
  • KÜÇ: hükümdara verilen savaş yeteneği , savaş kazanma becerisidir.