Türklerde Dini Yapı

  •  Asya hunları ve Göktürkler : Gök Tanrı
  • Uygurlar : maniheizm ( böğü kağan ) ve Budizm ( tapo kağan ) ( ilk defa din değiştiren devlet )
  • Karluk ve Oğuz : İslamiyet .
  • Hazarlar : Musevilik ( ilk defa semavi dine inanan topluluk – bulan han zamanında)
  • Avrupaya göç edenler hristiyanlığı benimsemişlerdir.

 

NOT : din adamlarına kam , baksı , şaman adları verilmiştir.

NOT : cennete ucmag cehenneme tamu demişlerdir.