Türklerde Edebiyat

SÖZLÜ EDEBİYAT ÜRÜNLERİ

SAGU : Ağıt

SAV : atasözleri

KOŞUK : şölenlerde kopuz ( saz ) eşliğinde söylenen şiir

DESTAN : kahramanlıkları anlatan eserlerdir.

  • UYGURLAR : Göç ve Türeyiş destanları
  • GÖKTÜRKLER : Ergenekon ( nevruzun milli bayram oluşu) ve bozkurt destanları
  • KIRGIZLAR : Manas destanı ( Çinlilerle ve kalmuklarla savaş)
  • İSKİTLER ( SAKALAR ) : Alp er tunga ve Şu destanı
  • ASYA HUNLARI : Oğuz kağan destanı ( oğuz kağan mete handır )
  • AVRUPA HUNLARI : Atilla destanı