Eski Türklerde Kültler

  • Atalar kültü ( atalar inancı ) : ölmüş büyüklerinin kendilerini koruduğu inancı.
  • Doğa kültü : ağaca , taşa , hayvana , dağa inanmak
  • Şamanizm : büyülerle yapılan törendir . din sayılmaz
  • Totem ( ongun ) : batıl inanışlar . maçı izlemediğinde maçı kazanacağına inanmak gibi.