Türklerde Hukuk

  • Töre adı verilen sözlü hukuk geçerli olmuştur.
  • Törelerin 4 değişmez kuralı ;
    • Adalet , eşitlik ( tüzlük ), iyilik ( könilik ) , yararlı olma ( uzluk ) .
  • Törenin oluşmasında gelenek görenekler , kurultay kararları ve hakanın kararları etkilidir.
  • mahkeme başkanına yargan , kağanın başkanlık ettiği mahkemeye yargu ve hükümdar buyruğuna da yarlığ