Türklerde Kitabeler

  • GÖKTÜRKLER ( KUTLUK ) : Orhun kitabeleri ( Moğolistan )
  • UYGURLAR : karabalsagun kitabeleri , moyençur yazıtları , terhin ( tarhat ) yazitlari
  • KIRGIZLAR : yenisey yazıtları
  • NOT: Göktürklere ait olduğu düşünülen buğut yazıtı bulunmuştur .