Asya Hun Devleti ( ötüken )

 • Bilinen teşkilatlı ilk türk devletidir.
 • İlk yerleştikleri yer sarı ırmağın kuzeyidir.
 • Hun kelimesinin anlamı koyun’dur.
  • Çin kaynaklarında kavim , toplum olarak geçer.
 • İlk hükümdarı teoaman ( ilk türk birliği ) ve en güçlü hükümdarı metehandır
  • Tahta şanyu ünvanını alarak geçmiştir.
 • Metehan orta asyadaki Türkleri ve başta Moğollar olmak üzere diğer kavimleri hakimiyetine almıştır.( metenin ölümü sonrası yerine ki-ok geçmiştir)
  • ‘’ Batıda yüeçileri ve 26 kavmi daha yendim. Yay çekebilen bütün kavimler tek bir aile gibi birleştiler ‘’ ( mete han )
  • Ki-ok Çinli prenseslerle evlenme ve ipek alımını artırmıştır.
   • Çinlileşme asimile olma durumu
  • Asya hunlarının yıkılmasının ardından Orhun bölgesinde Avarlar, iranda sasaniler ve maveraünnehirde akhunlar kurulmuştur.
  • Mete han 10 ‘lu sistemi uygulamış ve farklı uygarlıkları bu konuda etkilemiştir.
  • Mete han ıslıklı ok sistemini uygulamıştır.
  • Vezir : kutuhou
  • Tunguzlar
   • Atımı ve eşimi veririm . çünkü atım ve eşim bana aittir. Ama toprak vermem çünkü toprak milletime aittir.
    • İlk defa vatan ve toprak sevgisinden bahsetmiştir.
   • Ho-han yeh ve çi-çi ülkeyi beraber yönetmişlerdir.
    • Çi-çi de de vatan sevgisi mevcuttur.
    • Hunların batıya yönelmesinde etkindir.
   • Çin baskısıyla kuzey – güney olarak ikiye ayrılmışlardır
    • Kuzey hunlarını siyenpiler güney hunlarını ise Çinliler yıkmıştır
   • PAT : Pazırık halısı , Altın zırhlı prens (araştırmalarda kadın olduğu ortaya çıkmıştır )  ve Teşkilatlanma .
    • Pazırık dünyanın en eski halısıdır.
    • Bu eserler günümüzde ermitaj müzesinde sergilenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir