Avrupa Hun Devleti

 • Kuzey hunlarının yıkılmasından sonra batıya göç eden hunların kurdukları devlettir.
 • Bu göçler tarihe kavimler göçü olarak geçmiştir ( son gelen Kumanlardır )
 • Hunları bağımsızlık yolunda batıya yönelten çi – çi olmuştur.
  • Çi-çi : “ istiklali feda etmek gülünç ve utanç vericidir. “
  • Balamir komutasındaki ordu batıya yönelmiştir. ( kurucusu )
  • Kavimler göçü sonrasında roma ikiye ayrıldı
   • Özellikle bu kavimler batı roma’da etkilidirler.
  • Anadoluya da yapılan akınlar sonucu Türkler ilk defa anadoluya ayak basmış oldu. (uldız )f
  • Vezir : önügez
  • Avrupa hunları en parlak dönemlerini Atilla dönemiyle yaşamışlardır. Kaynaklara tanrının kırbaçı olarak geçmiştir. ( aresin kılıçını almıştır )
  • Atillanın amacı doğu ve batı romayı egemenliği altına almak olmuştur.
  • Esir konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için doğu roma imp.( theodosios) Barış çağrısında bulunmuş ve margos anlaşması yapılmıştır. ( 434 )
  • Doğu romanın vergiden vazgeçmesi üzerine Atilla doğu roma üzerine sefere çıktı. Yapılan anatolios anlaşmasına göre
   • margostaki verginin 3 katı vergi kabul edilmiştir.
   • Konstantine barışı da denir.
   • Ortak bir Pazar kurulması kararlaştırılmış ( niş )
  • batı roma üzerine harekete geçen Atilla imparatorun kız kardeşi honaryanın evlenme teklifini kabul etmiş ve çeyiz olarak da batı romanın yarısını istemiştir.
  • Kabul etmeyen batı romaya karşı galya ( Fransa ) seferini düzenlemiştir. (aetius atillanın komutanı ) İki tarafın da kesin bi sonuç alamaması üzerine 1 yıl sonra tekrar galya üzerine yürümüş fakat papanın ( I.Leo )  isteği üzerine vazgeçmiştir. Vazgeçme sebepleri ;
   • romanın hristiyan dünyası için önemli merkez olması
   • batı romanın gücünün kırıldığına inanması
    • başkent roma , ravennaya taşınmıştır.
   • doğuda tehlike olarak gördüğü sasaniler üzerine sefere çıkmak istemesi
  • Avrupa hunlarında sırasıyla Balamir- uldız- karaton- rua-atilla-bleda başa geçmiştir
  • Atilla ve bleda ülkeyi beraber yönetmişlerdir
  • Kurultayları seçkinler meclisidir
  • Atillanın ölümü sonrası yerine oğulları ilek , dengizik ve irnek geçmiştir.
   • Macarlar atillayı ataları olarak kabul ederler.
  • Sihirli geyik ve çaba efsanelerinde hunların Macarlarla kardeş olduğu anlatılır.
  • Nibelungen destanı germen-hun mücadelesini anlatır.
   • Atilla bu destanda etzel olarak geçer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir