Göktürk ( Kutluk ) Devleti

 

–          Bumin kağan tarafından 552  Ötüken merkezli  kuruldu.

  • Avarlar, töleslerin isyanını bastıramayınca bu isyanı bastırmış ve avar hükümdarının kızıyla evlenmek istemiştir. Aşağılanınca çin ile iyi ilişkiler kurmuş çin prensesiyle evlenip Avarları göçe zorlamıştır. Bu başarıda istemi yabgu ‘ nun yardımı da etkilidir

‘’Atalarımızdan işittik ki roma elçileri geldiği zaman bu bizim için ortak yeryüzünü fethedeceğimizin işaretidir ‘’ ( istemi yabgu )

–          En parlak dönemi mukan kağan dönemidir.

–          Orta asyada en geniş sınırlara ulaşıldı.

–          Ergenekon destanına göre Göktürkleri kuran kabile aşinadır. ( türeyiş destanında aşina, kurt anlamına gelmektedir)

o       Destanda Türklere yurtları ergenekondan çıkmaları için yurt gösteren kurt börteçine ‘dir.

–          Tötö kanalı Göktürklere aittir.

o       Hunlar zamanında yapılmış Göktürklerce kullanılmıştır.

o       Yerleşik yaşamı kanıtlamaz.

–          Sasanilerle işbirliği yaparak Avarlar ve akhunları , bizansla işbirliği yaparak sasanileri yenilgiye uğratmışlardır.

–          Akhunlara karşı sasanilerle işbirliği yapmışlardır .

–          Asya hunlarından sonra siyasi birliği sağlayan II. Türk devletidir.

–          582 yılında ikiye ayrıldılar ( doğu – batı Göktürkler )  ve çin esaretine girdiler

–          Batı Göktürk hükümdarı tardu’nun Bizans hükümdarına yazdığı mektupta kendisini  “yedi iklimin ve yedi ırkın hükümdarı “ olarak tanıtmıştır.

–          Kürşat ayaklanması :  asıl adı chie shih – shuai ‘dir . Amacı çin hükümdarını rehin alarak urku tiginin serbest bırakılmasını istemek ve urku tigin önderliğinde bir devlet kurmaktır.

–          Nisufu ayaklanması : buna benzer bir ayaklanmadır. Başarısız olunmuştur .

–          Funien ayaklanması : başarısız olmuştur.

–          Che-pi ayaklanması :

–          Kutluk önderliğinde ayaklanarak yeniden bağımsızlıklarını elde etmişlerdir.

–          En parlak dönemi bilge kağan dönemidir.

–          Orhun yazıtları ; Kültiğin , tonyukuk , bilge kağan adına dikilmiştir. ( KUTLUK )

§         Kültiğin , bilge kağan ve tonyukuk birleşerek inal böğü ‘yü tahttan indirmişlerdir

o       Orhun yazıtlarını ilk kez yardintse bulmuştur. Daha sonra wilhelm thomsen 38 harfli alfabeyi çözerek okumayı başarmıştır. ( ilk okuduğu kelime tengridir )

o       15 aralık 1893’te Danimarka kraliyet bilimler akademisinde bilim dünyasına açıklanmıştır.

o       Runik yazı çeşidiyle yazılmıştır.

o       Göktürk alfabesinde K harfi ok Y harfi ise yay olarak gösterilir.

o       Oğuzlardan ilk defa burada bahsedilmiştir.

o       Yazıtlara göre Türk memleketlerinin yüreği ötükendir.

§         Türkler ötükene toprak ana demişlerdir.

o       Orhonca ve Çince yazılmıştır.

o       Türkiyede ilk defa  necip asım tarafından yayınlanmıştır. ( II. Göktürk-kutluk)

o       Kültiğin ve bilge kağan anıtı kaplumbağa şeklindeki taş zemine oturtulmuştur.

o       Tonyukuk Göktürklerin bismark ‘ ı olarak anılır.

§         Almanyanın siyasi birliğini sağlayan Alman imp ( bismark )

·         Devletin kurulmasında etkili olduğu için bismark diye anılır.

§         Apa Tarkan diye anılır.

o       Tonyukuk kendi anıtını kendisi yazmıştır.

§         İlk türk tarihini yazan tonyukuk olmuştur.

o       Yollug tigin kültigin ve bilge kağan anıtını yazmıştır.

–          Kargan savaşıyla Uygurlara yenilmişlerdir.

–          Son Göktürk hakanı ozamış’tır.

GÖKTÜRKLER

I. GÖKTÜRK

II .GÖKTÜRK ( kutluk )

Bumin kağan: tölesler hakimiyet altına alındı

Mukan kağan : Avarları ortadan kaldırdı.

Tapo kağan ( Budizm)

İşbara kağan ( tapo kağan yerine talo pien’i seçmek istemiştir fakat meclis talo pien’in annesi türk olmadığı gerekçesiyle tanımamıştır. Bu şekilde işbara kağan seçilmiştir )

Kutluk ( ilteriş ) kağan ( 46 sefer )

Kapkan kağan

Bilge kağan ( Orhun yazıtları )

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir