Uygurlar ( 745 – 840 ) ( Ötüken )

 

 • Uygur akraba müttefik anlamına gelir. ( 9 Aile )
  • Göktürkleri yıkmak için Karluk ve basmil topluluklarınıyla işbirliğine girmişler ve daha sonra bu topluluklar da hakimiyet altına alınmışıt.
   • Böylece Aile birliği 11 ‘e yükselmiştir .
  • Çin kaynaklarında Uygur kelimesi şahin gibi dolaşan anlamına gelir
  • Kutluk bilge kül kağan tarafından kuruldu.
  • Hareketli matbaayı kullandılar
  • Orta oyunu oluşturdular
   • Türk tiyatrosunun temelini oluşturdular.
  • Bögü kağan zamanında maniheizmi kabul etmişlerdir.
   • Mani bir ressamdır.
   • Bu dinin etkisiyle hükümdarlarına Ay ünvanını verdiler.
   • Bögü kağanın bu dini kabul etmesinde halkının yerleşik hayatı ve dolayısıyla refahı yaşamalarını istemesidir.
   • Arap seyyah Tamim ibn bahr 821 yılında ordu balık’ı ziyaret etmiş ve 2 inançtan bahsetmiştir ( maniheizm ve göktanrı )
   • Ötükende tarım yapılmadığından karabalsagun ‘a merkezi taşıdılar.
    • İlk üretilen darı’dır. ( mısır )
   • Turfan Uygurları mogolları kültürel yönden etkilemişlerdir.
    • Turfan Uygurları tahta geçme hukukunu yazılı belgelere dayandırımışlardır.
   • Tapınaklarına burkan adı verilir.
   • Örgün eğitimi oluşturdular.
   • Yerleşik kültürün görüldüğü ilk başkent ordubalig ’tır.
    • Kurdukları başlıca diğer şehirler : idikut , turfan , karahoça , beşbalık.
   • Moğolların Türkleşmesinde etkilidirler
    • Moğollar Uygurlara benim öğretmenim demişlerdir.
   • Kırgız baskısıyla yıkılmışlardır.
   • Karabalsagun ve sine uşi yazıtları uygurlara aittir.
   • Diğer anıtlar :
    • Sekiz yülmek
    • altun yaruk
     • Çinceden Uygur Türkçesine çeviridir
     • Buda dinine ait ahlaki değerler anlatılmaktadır
    • taryat ve iki kardeş hikayesi .
    • karahoça ve turfan kazılarında Uygur kütüphanelerinden yazma eserler bulunmuştur.
    • Uygurların mimari özellikleri Selçukluların ve Osmanlıların külliye yapısını etkilemiştir.
    • Fresko , duvar resimleri ve minyatür’ü diğer türk devletlerinden farklı olarak geliştirmişlerdir.

NOT : Uygur alfabesini ( 18 harf ) karahanlılar, Tibet , hint , Moğollar kullanmışlardır.NOT : Uygur yazısını çözen prof. Müller olmuştur.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir