Türgişler

 • Göktürklerin yıkılmasından sonra 630da bağımsızlıklarını ilan ettiler.
 • Baga Tarkan tarafından kurulan Türgişler kendi adlarına para bastırdılar.
 • Göktürklerin kurulmasından sonra yeniden Göktürk egemenliğine girdiler
 • Göktürklerin son dönemlerine doğru yeniden bağımsız oldular
 • Vak’at’üs –sib savaşı ( geçit savaşı ) n’da emevilere darbe vuruldu.
  • Orta asyanın Arapların eline geçmesini engellediler. Ardından yapılan
 • Haristan savaşında türgişler ( su-lu kağan ) ağır kayıplar verdi. ( halife hişam )
  • Cüzcan hükümdarının Arapların yanında tavır alması sonucu yenildi. ( 737 )
 • Karluklar tarafından yıkıldılar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir