İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Notlar

 • Anadoluya Avrupa hunlarından ilk sefer düzenleyen uldız olmuştur
 • rua ilk defa bizansı vergiye bağlamış ve ölümüyle Atilla başa geçmiştir
 • Türk kelimesin ilk olarak yazılı olarak ifade edilmesi tu – kin ( çin kaynağı )
 • Efsaneye göre türk soyu nuh kavminin turac ve tur soyuna dayanır
 • Macarlar
  • fin – ugar, ogur birleşiminden oluşmuşlardır.
  • Avar ve sibir baskılarıyla bugunkü macaristana yerleşmişlerdir.
  • hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen tek türk devletidir.
  • balkanların Slavlaşmasını engellemiştir
   • Yy ‘da Slavlara ve Ruslara karşı başarılı olmuşlardır.
  • Peçenekler
   • Rusların kiev prensliğini yenerek Rusların karadenize inmelerini engellediler
   • Turak han tarafından kurulmuşlardır
   • İstanbulu kuşatan türk topluluklarından biridir.
   • Bir kısmı Bizans ordusunda görev aldı.
    • Malazgirt savaşında taraf değiştirerek Selçuklu saflarına geçmişlerdir.
   • Lavinyon savaşıyla Kıpçaklara yenilmişlerdir
  • Kıpçaklar ( kumanlar )
   • oğuzlarla yaptığı savaşlar dede korkut hikayelerine konu olmuştur.
    • Dede korkut Türklerin patriarşı olarak anılır.
   • Bizansla anlaşıp Peçeneklere ağır darbeler vurmuşlardır.
   • Vaftiz uygulanan ilk türk topluluğudur.
   • Orta asyadan avrupaya göç eden son türk kavmidir.
   • İgor destanı ( rus ) 12. yy da Kıpçaklarla Rusların mücadelelerini anlatır
   • Codex cumanicus Kumanlara ( Kıpçak ) ait sözlüktür.
    • İtalyan tüccar tarafından yazıldı. Kıpçakça’nın yanında Farsça ve Latinceyi de içerir.
   • Dilleri ve dini törenleriyle Romenleri etkilemişlerdir.
  • Türkler yönlere farklı isimler vermişlerdir .
   • Güney – kırmızı , batı – ak , kuzey – kara , doğu – mavi
  • Danışmend gazi destanında Türklerin anadoluyu ele geçirmeleri anlatılır
  • Tarihin kaydettiği ilk batı hun şefi balamirdir.
  • Göktürkler tanrıya türk tanrısı diyerek millileştirmiştir ( ugan-bayat-ulu-yaratgan )
  • İskitlerin ataları yakutlardır.
  • İranda çıkan mazdek isyanını bastıramayan sasaniler akhunlardan yardım istemiş ve akhunların yardımıyla isyan bastırılmış ve sasaniler üzerinde nüfuz sahibi olmuşlardır
   • Göktürkler ve sasaniler birleşerek akhunları ( (h)eftaliler) yıkmışlardır
  • Hunlarla ilgili bilgi veren ilk yazılı anlaşma kuzey şansi anlaşmasıdır ( mö 318 hun-çin )
  • Çin Seddi çin imparatoru shih-huang – ti döneminde yaptırılmıştır
  • İslamiyet öncesinde ülke sınırlarına yaka adı verilir.
  • Tabgaçların nazırlar meclisi
   • Yy da çinin kuzeyini hakim olmuşlardır . burayı yaklaşık e2 asır ellerinde tuttular
  • Peçenekler komenton meclisi
  • Anadoluya akın düzenleyen türk devletleri
   • Sabirler , İskitler , hunlar , Selçuklular
  • Kudüm , zurna ( obua ) , çevgan ( çıngıraklı asa ) Türklerden Avrupalılara geçmiştir.
  • Kaşgarlı Mahmut balasagundan türk hakanlarının şehri olarak bahseder.
  • Oğuzlarda her boyun oturacağı yere mevkiye verilen isim orun’dur
  • Tüklerin almadığı memleket , içmediği su kalmadı. Şehirleri ve ülkeleri doldurup her tarafa hakim oldular ( imameddin isfahani )
   • Irak Selçukluları ve eyyubi dönemine tanıklık eden arap tarihçidir.
  • Hildebrand destanı : Almanlara ait bir destandır.babası hadubrand’tan kaçan Hildebrand atillaya sığınır. Atilla onu misafir eder , yetiştirir. Bir süre sonra babası hadubrand’la savaşır . ve hadubrand atillayı ‘’tanrının kılıcı ‘’ olarak nitelendirir.
  • Waltharius destanı : almanyada yazılmış ilk destandır. Destanda walther ile hildegund’un atillaya esir düşmesi konu edinir.
  • Diegenes destanı : bizanstan günümüze kalan tek destanıdır. Diegenes çift soylu anlamına gelir. Bu destanda diegenes hristiyanlarla savaşır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir