Karahanlılar Dönemi Önemli Eserler

 • Yusuf has hacip : kutadgu bilig (tamgaç bugrahana sunulmuş)
  • Bilinen 3 Nüshası vardır .
  • Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
  • Yazarı bilinen ilk türk İslam eseridir.
  • 4 soyut kavram üzerinde durulmuştur.
   • Kün togdı: hükümdar – kanun – adalet
   • Ay toldı : mutluluk – saadet
   • Odgurmuş : akıbet – hayatın sonu
   • Ögdülmiş : akıl – zeka
  • Ahmet yesevi : divan-ı hikmet ( ilk türk mutasavvıf )
   • Akadi adlı eserinde islamiyetin esasları üzerinde durur.
   • Mezarını bulup yaptıran timurdur.
  • Edip Ahmet yükneki : atabetül hakayık (hakaniye lehçesiyle yazılmıştır)
   • Bilim dünyasına kazandıran necip asım olmuştur.
   • Muhammet dat sipehsalara sunuldu
  • Kaşgarlı Mahmut : divan-ı lugatit türk (el muktedi billaha sunulmuştur ) bu eseri ali emiri pazarda bulmuştur. ( ilk dünya haritası yer alır )
   • Eserde alp er tungha’dan da bahseder.
   • Arapça yazılmıştır.
   • Çin seddini zülkarneyn Seddi , çin halkını da yecüc- mecüc olarak yazmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir