Karahanlılar (Semerkant ) ( 840 – 1212 )

 • Hakaniye ve ilig-hanlar olarak da isimlendirilir
 • İranlılar Karahanlılara afrasiyapoğulları demişlerdir .
 • Orta asyada İslamiyeti benimseyen ilk türk devletidir.
  • İslamiyeti kabul eden ilk türk devleti İTİL Bulgarlarıdır.
 • Kuruluşunda Karluk, yagma , Çiğil ve tuhsi gibi boylarının etkisi vardır
 • Bilge kül kadir han tarafından kurulmuştur. Ve başkenti kaşgara taşımıştır
 • Yegeni satuk bugra han ( abdulkerim ) zamanında İslamiyet kabul edilmiştir
  • İslamiyeti kabul etmelerinde samanoğullarının etkisi vardır.
  • İranlı esirin etkisi vardır. ( nasr ‘ın etkisi )
 • Ebu nasr ahmed han ise Abbasi halifesi tarafından islam hükümdarı olarak tanınan ilk türk hanıdır
 • Yusuf has hacipin kutadgu biligi doğu karahan devletinin ilk hükümdarı tamgaç bugra hana sunulmuştur( ilk İslami Türkçe eser ve siyasetnamedir)
 • Musa baytaş han zamanında toplum olarak islamiyeti benimsemişlerdir
 • Selçukluların katvan savaşında yenilmesiyle batı karahanlılar karahitayların egemenliği altına girmiştir.
 • Devletin başında hakan bulunur. Batıda ise yabgu ( federal yapı )
 • İlk kez burslu eğitim görülür.
 • İlk vakıf bu dönemde kurulmuştur ( emir-i ub ishak İbrahim )
 • Borçlar posta yoluyla gönderilir.
 • Semerkand medreselerini kurmuşlardır ( türk-islam devletlerindeki ilk medrese – tamgaç buğra han döneminde)
  • Uygurlardan sonra kağıdın kullanıldığı ilk yerdir.
  • Timur döneminde şehirlerin şahı ünvanını alacaktır.
 • Medrese yöneticilerine fakih öğretmenlerine ise müderris denilmiştir
 • Saraya kapu ve Vezirlere yuğru adı verilmiştir
 • Kervansarayların ribat adıyla ilk örneklerini vermişlerdir.
  • Kervansarayların tek amacı ticarettir ( ribattan farkı )
  • Ribatlar arası 70 km’dir. ( devenin ortalama yürüme mesafesi )
  • Ribatlarda asker de bulunur ( güvenlik )
   • Buradaki haberciler bağlı bulundukları ribattan Çıkacak kafilenin, sonraki ribata ortalama kaç saatte ulaşacağını diğer ribata bildirir.
    • Amaç vaktinde gelmeyen kafilenin eşkiyalara yakalanma riskinin bulunmasıdır ( güvenlik )
   • Ribatta imam bulunur. ( dini yayma faaliyeti )
    • Amaç Gelen kafilelerden gayrimüslim olanlar varsa dine davet etmek
   • ilk hastaneler kuruldu.
   • Resmi dili Türkçe ve Uygur alfabesini kullanmışlardır.
   • MİMARİ ESERLER : Arap ata türbesi , harekkan kümbeti , balacı hatun türbesi , ayşe bibi türbesi(günümüze kadar gelen en önemli eser )  , şir kebir cami , kalan minaresi , semerkant medresesi
   • NOT : aslan gazi tapgaç tarafından merv’de ilk türk İslam medresesi açılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir