Büyük Selçuklu Devleti ( 1038 – 1157 )

 • Oğuz adına ilk kez yenisey yazıtlarında karşılaşırız. ( Kırgızlara ait )
 • Oğuzların üçok kolunun Kınık boyuna mensupturlar ( oguz : boylar , kabileler )
  • Kaşgarlı mahmud ‘’bunlar 24 boydur ve bunların birincisi ve başları budur’’
  • Ongunları çakırdır.
 • Selçuk beyin cend şehrinde islamiyeti benimsemesiyle devletin temelleri atılmış oldu
 • Anadoluya ilk seferi başlatan çağrı bey olmuştur
 • Not : Tuğrul , çağrı ve musa yabgu ülkeyi beraber yönetmişlerdir
 • Jandarmanın o günkü adı şurtadır
 • Türkçeyi resmi dil kabul etmemişler ve arap alfabesini kullanmışlardır.
 • Başkentleri ; rey , nişapur, İsfahan , cent , Bağdat ( anadoluda başkentleri yoktur)
 • İkta ve atabeyliği (Türklerde) ilkkez kullanmışlardır( ilk kez hz ömer döneminde görülür)
 • Devlet teşkilatında : karahanlı, samanoğulları gazneliler ve Abbasiler örnek alınmıştır
 • Saraya dergah ya da bargah denmiştir
 • Esnafların kendi aralarında birleşerek oluşturdukları fütüvvet adı verilen dini-iktisadi teşkilatlanma vardır. Her zanaat bu teşkilata bağlı çalışır. kalite kontrol edilir ve rekabet önlenir. Gayrimüslimlere kapalıdır.
 • İlk vezirler ( Tuğrul bey dönemi )
  • Ali buzcani ( cüveyni ) ve razi ‘dir. ( vezirler )
 • Medreselerde başarılı olanlara icazetname ( diploma ) verilir.
 • Mimariye getirdikleri unsurlar :
  • Üst üste çift kubbe , silindirik ve yivli minareler , köşe çatı , beş köşeli mihrap
 • MİMARİ ESERLER : damgan minaresi ( ilk çinili minare ) , mescid-i cumalar (İsfahan , damgan , kazvin ) haydariye mescidi, ribat-ı anuşirvan medresesi
 • nizamiye medreseleri ilki nişabur ( Tuğrul bey ) ve en önemlisi bağdattadır ( gazali bağdatta görev almıştır
  • Bu medreseler nişabur , İsfahan , Bağdat , amul , belh , herat  ve basrada bulunur .

 

BSD SULTANLARI

 • SELÇUK BEY ( 1000-1038 )
 • ARSLAN YABGU
 • TUĞRUL BEY ( 1037- 1063 )
 • ALPARSLAN ( 1063- 1072)
 • MELİKŞAH ( 1072-1092)
 • MAHMUT ( 1092-1093)
 • BERKYARUK ( 1093-1104 )
 • MELİKŞAH ( 1105)
 • MUHAMMET TAPAR ( 1105-1118 )
 • MAHMUT ( 2) ( 1118-1131)
 • SULTAN SENCER ( 1131-1151 )

 

ARSLAN YABGU

 • İzlediği politikalar karahanlılarla gaznelileri yakınlaştırmıştır ( maveraünnehir zirvesi )
 • Sultan Mahmut tarafından kandırılarak kaleye hapsedilmiştir ( kalincar kalesi )

 

TUĞRUL BEY ( 1037- 1063 )

 • gaznelilere karşı dandanakan zaferi ( 1040 ) ( tugrul bey- sultan mesut )
 • Tugrul bey yeni yurt bulma amacıyla yönünü anadoluya cevirmiş ve bizansa karşı 1048 pasinler galibiyetini almıştır ( bizansla ilk önemli savaş )
  • Gürcü kralı liparite esir düştü.
  • Komutanlar İbrahim yınal ve kutalmışoğlu Süleyman şahtır
  • Pasinler savaşının diğer adı hasankale savaşıdır.
 • Tuğrul bey Bağdata Abbasi halifesini ( halife kaim bi emrillah) şii  büveyhoğullarından kurtarmak için gitmiş ve büveyhogullarını ortadan kaldırıp fatimi saldırılarını bertaraf etmiştir. ( doğunun ve batının sultanı ünvanı verilmiştir)
  • Abbasi halifesinin gönderdiği elçi ünlü alim maverdi’dir.
  • Tuğrul beyin gelişi üzerine arslan besasiri kaçmıştır. ( büveyhoğulları )
 • İslam dünyasının siyasi liderliği Selçuklulara geçti ( halifenin dünyevi yetkileri Selçuklulara geçmiş oldu )
 • İslam dünyasında ilk defa din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış oldu

 

ALPARSLAN DÖNEMİ ( 1063-1072 )

 • amidülmülkün yerine nizamülmülk getirilmiş ( asıl adı hasandır ve bu unvan halife kaim bi emrillah tarafından verilmiştir )
 • Halife kaim bi emrillah tarafından ebul fetih ( fetihler babası ) ünvanı verilmiştir (hristiyanlar için önemli merkez ani kalesinin (kars ) alınması ) ( ilk ermeni ilişkisi)
 • Yusuf Harezmi tarafından hançerlenmiş ve daha sonra ölmüştür.
 • 1071 malazgirt zaferi ( Romen diyojen – Bizans )
  • Amaç Türkleri tamamen anadoludan çıkarmaktır
  • Alparslan barış için sarı tigini göndermiş fakat kabul edilmemiştir
  • İlk defa bir Bizans imparatoru Müslüman bir sultanın elinde esir olmuştur
  • Türkiye tarihinin başlangıcı sayılır
  • Toprak fethedenin malıdır anlayışıyla I.Beylikler dönemi başlamıştır
   • DANIŞMENDLİLER ( ? -1252) :
    • melik Ahmet danışmend gazi tarafından Merkez Sivas olmak üzere tokat Niksar , Amasya , Malatya ve kayseride kuruldu.
    • Rumlardan toprak alarak sınırları karadenize kadar çıkartmıştır.
    • Anadolu türk birliğini sağlamak isteyen Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmıştır.
    • ESERLER: danışmendname’ de işlenen temel konu baba oğul danışmend ailesinin haçlılara karşı mücadelesidir.
    • Tokat yağıbasan medresesi ( anadoluda kurulan ilk medresedir ) , Niksar ulu cami , kayseri ulu cami ( cami kebir )
     • Tokatta yeni bir medrese bulunmuştur. Yazıtta ismi geçmediği için çukur medrese adı verilmiştir.

 

 

 • SALTUKLULAR ( 1072-1202) :
  • Ebul kasım saltuk tarafından Erzurum merkez olmak üzere kars Artvin , Pasinler bölgesinde egemenlik kurdular
  • anadoluda kurulan ilk türk beyliğidir –  Türkiye tarihi saltukluların faaliyetleriyle başlamıştır.) .
  • bir sürelik beyliği mama hatun yönetmiştir.
  • Selçukluları tarafından yıkılmışlardır.( rükneddin Süleyman şah )
  • ESERLER : tepsi minare  , Erzurum ulu cami, mama hatun kervansarayı ve türbesi , kale camii , üç kümbetler .
   • Mama hatun hükümdardır.

 

 • MENGÜCEKLİLER :
  • Erzincan , Kemah , Divriği dolaylarında kurulmuşlardır.
  • Dönemin bilim adamı muvvafakuddin abdullatiftir.
   • Davud şah zamanında yaşayan fizik ve tıpla uğraşan bilim adamıdır.
  • selçukluları tarafından yıkılmışlardır.
  • ESERLER : Divriği darussifası , Divriği ulu cami
   • Divriği ulucami UNESCO tarafından koruma altındadır (1985ten beri ) ( Ahmet şah tarafından yaptırılmıştır )

 

 • ARTUKLULAR :
  • artuk beyin oğlu sökmen bey tarafından güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır Hasankeyf , Mardin , Silvan , Elazığ , Halep dolaylarında kurulmuş 3 ayrı devletçiktir.
  • Artuk bey bir süre tutuş’un hizmetinde kalmıştır. Tutuş da ona hizmetlerinden dolayı kudüs’ü dirlik olarak vermiştir.
  • Anadolu ilk türk devletleri içinde en uzun yaşayanıdır.
  • selçukluları tarafından yıkılmışlardır.
  • Dönemin bilim adamı robotik ve sibernetiğin kurucusu el cezeri’dir.
   • Bilimin ilk kurucusu sayılır.
   • Fil saatini yapmıştır.
    • Robotların atası sayılır.
   • Yapmış olduğu mekanik tasarımları otomato adlı kitabında toplamıştır ( minyatür )
  • Marko polo artukluları ziyaret etmiştir. Onlar için ;
   • Dokumacılıkta ileri olduklarını söylemiştir.
  • ESERLER: Malabadi köprüsü ( anadoluda yapılan ilk köprüdür) , haburman köprüsü, deve geçidi , hatuniye medresesi ve artuklu sarayı önemli eserleridir

 

 • ÇAKA BEYLİĞİ( 1081- 1097 ):
  • Bizans tahtını ele geçirmek için Peçeneklerle ittifak kurmuş fakat başarılı olamamışlardır.
   • Bizans imp. Kullandığı basileus ünvanını aldı .
  • İzmir ve çevresinde kurulan bu beylik oluşturduğu donanmayla midilli , sakız , Sisam , Rodos gibi adaları ele geçirmiştir.
  • Çaka bey Anadoluda ilk türk denizcisi , kurduğu donanma da ilk türk donanması olarak kabul edilir.
   • Günümüzde deniz kuvvetlerinin kuruluşu olarak kutlanır

 

 • DİĞER BEYLİKLER
  • Sökmenler ( ahlat van civarı ) ,
  • dilmaçoğulları ( Bitlis ) ,
   • Bitlis ulu cami önemli eserleridir.
  • inaloğulları (Diyarbakır ) ,
  • çubukoğulları ( Harput ) ,
  • tanrıvermişoğulları ( efes ) ,
  • inançoğulları – Ladik beyliği ( denizli ) .

 

 

 

 

MELİKŞAH DÖNEMİ ( 1072-1092 )

 • Amcası kavurdun isyanını bastırarak başa geçti . başkent İsfahandır.
 • en parlak dönemini yaşamıştır
 • nizamülmülk öldürülmüş ( Batınilik faaliyetleri )
  • Alparslan ve melikşaha vezirlik yapmıştır.
  • Öncesinde gazne valiliği de yapmıştır.
 • Alparaslan döneminde kudüsü alması için görevlendirilen atsız bey melikşah döneminde Kudüs ve şamı almıştır
 • ömer hayyam melikşaha celali takvimini sunmuştur
  • matematik ve astronomiyle uğraşmıştır.
 • bizansın zayıf durumundan faydalanan kutalmışoğlu Süleyman şah BSD’ye bağlı Türkiye Selçuklularını kurmuştur 1077 ( İznik alınmış )

NOT : melikşahın ölümüyle berkyaruk, mahmut ve Mehmet tapar arasında uzun süreli mücadele yaşanmıştır. Bu dönem fetret devri olarak karşımıza çıkar( 1091-1118)

NOT : Fetret devrinin yaşanması haçlı seferlerinin etkisini hızlandırmıştır

 

SULTAN SENCER ( 1118-1157 )

 • başkent Merv’e taşınmıştır
 • haçlı ve karahitay saldırıları güç kaybetmesine sebep olmuştur
 • 1141 katvan savaşıyla karahitaylara yenilmiştir
 • Selçuklu toprakları Müslüman olmayan türk ve Moğol istilalarına uğramıştır
 • Ölümüyle devlet yıkılış sürecine girdi(oğuz isyanları,taht mücadesi,atabey hareketleri)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir