İlhanlılar ( 1256 – 1336 )

 • Hülagu han tarafından kurulmuştur .
 • Devletin Merkezleri Tebrizdir.
 • Alamut kalesini alarak Batınilik faaliyetlerine son vermiştir
 • 1243 ASD’nin, 1258 Abbasilerin yıkılış sürecinde etkilidirler.
  • Halife memlüklere sığınmıştır.
 • Türkleşmiş ve İslamlaşmıştır ( gazan han)
 • Nasırüddin tusi bu dönemde yaşamıştır .
  • Trigonometriyi ayrı bir ilim dalı haline getirdi
  • Ünlü maraga rasathanesini kurdu.
 • Çerig yurd : ilhanlılarda ikta sistemine verilen ad.
 • Kösedağ savaşıyla ( 1243 ) Türkiye Selçuklularının yıkılışında etkilidirler
 • İç karışıklıklar sonucu 1336 da yıkılmışlardır
 • ESERLER : Reşidüddin’in cami’üt tevarih ve cüveyninin tarihi cihanguşa

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir