Timur İmparatorluğu ( 1368 – 1507 )

 • Çağatay topraklarında kurulmuştur.
 • Altın orda devletinin yıkılmasına ve Osmanlının 1402 ankara savaşıyla fetret devrine girmesine sebep olmuşlardır.
 • Sağ ayağı aksak olduğu için timurlenk ( aksak Timur ) lakabını almıştır
 • Cengiz hanın soyundan olan kazan hanın kızıyla ( saray mülk hanım ) evlendiği için damat anlamına gelen küregen lakabını taşımaya hak kazanmıştır
 • Anıt mezarında her kim bu mezarı açarsa ülkesine savaş şeytanları dolar yazısı bulunan bu mezarı Sovyet antropologu gerasimov açmış ve 3 gün sonra ( 22 haziran 1941) almanlar SSCB’ye saldırmışlardır ( II. Dünya savaşının bir diğer sebebi )
 • Şehir ve bölgelerin askeri ve idari hakimliğini darugalar yapmıştır
 • Uluğ bey (Timurlarda  hükümdarlık da yapmıştır) , Hüseyin baykara , ali kuşçu ve ali şir nevai ( muhakemet’ül lugateyn – Türkçenin Farsçadan üstün olduğu iddiası ) dönemin aydınlarıdır.
 • Abdulkadir meragi bu dönemde yaşamıştır ( cami’ül Elham )
 • Özbek hükümdarı şeybaninin başkent heratı ele geçirmesiyle yıkılmıştır
 • Eyalet yöneticilerine mirza denmiştir
 • Batı tarafından bilgin hükümdarlar devleti olarak anılırlar.
 • Timur Cengiz soyundan olmadığı için emin ünvanını kullanmıştır
 • Tarım ve ticaretle uğraşan halktan damga vergisi alınır
 • ESERLER : Semerkant Bibi hatun mescidi ( eşi ) , Timur mescidi, ak saray ( keş şehri)

 

NOT : Uluğ bey (ünvanı  emir-i kebir ve eseri zic’tir ) ali kuşçunun hocası ve timurun oğludur. semerkantta kendi adına rasathanesi vardır

 

NOT : Şeybaniler Özbeklerin ataları sayılmaktadırlar . yıkılmaları üzerine topraklarında ;

Hire , buhara ve hokand hanlıkları kurulmuş ve bunlar rus egemenliğine girmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir