Harzemşahlar ( 1157 – 1231 )

 • Kutbettin Muhammede Selçuklularca harzemşah ünvanı verilerek buranın valiliğine getirilmiştir
  • Babası Anus Tigin Harzemşahların atası sayılır.
 • Kendilerini büyük Selçukluların devamı olarak görürler
 • Kangli lugati bu dönemde hazırlandı
  • Türkçe Farsça sözlüktür ( Muhammed bin kays )
 • Harezmi döneminin büyük ilim adamıdır.
 • Kanglı lugatı Muhammed bin Kays tarafından oluşturulmuş bir sözlüktür.
 • Yerine geçen alaaddin atsızın faaliyetleri sultan senceri kızdırmış ve sencerin bu durumu üzerine bağımsızlığını ilan etmiştir
 • 1138 de atsızı yenilgiye uğratan Sencer 1141 de katvan savaşında büyük bir yenilgiye ugramış ve atsız Merve gelerek burayı zaptetmiştir
 • 1142 de nişapurda adına hutbe okutmuştur
 • Sencerin yeniden güçlenmesiyle sencere bağlılığını ilan etmiştir
 • 1210 da gurlular , 1212 de karahanlıları ortadan kaldırmışlardır.
 • Moğol tehlikesini gören harzemşahlar Moğollarla ticaret anlaşması yaparak onların etkisini bir süre de olsa kırmışlardır ( otrar faciasına kadar )
 • ismail cürcani bu dönemde yaşamıştır . önemli bilginlerindendir
 • Otrar faciası : Moğol ticaret kervanın otrar valisi tarafından yağmalanması olayıdır. Cengiz han otrar valisinin kendisine teslimini istemiş fakat harzemşahlar gönderilen elçiler alaaddin Muhammed tarafından öldürmüşlerdir. Bu olaydan sonra Moğollar orta asyayı talan etmiş türk dünyası ve medeniyetinde büyük tahripler yaşanmıştır
  • Ürgenç (başkent ) haritadan silinmiştir.
 • 1230 da harzemşahlar yassıçemen savaşında ASD ‘ne yenilip yıkılış sürecine girmiştir (Anadolu Selçuklu sultanı I.Alaaddin keykubat – celaladdin )
 • 1231 de celaladdinin ölümü üzerine tampon bölge olan harzemşahlar yıkılmış ve Moğol istilaları anadoluya yönelmiştir

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir