Mısır ‘ da Kurulan Türk Devletleri ( AMET )

AKŞİTLER ( İHŞİTLER ) ( 935-969)

 • Abbasi halifesi er razi İhşit ( prens) ünvanını  Muhammet bin togac’a vermiştir.
 • Hicaza (kutsal topraklar) egemen olan ilk türk devletidir
  • Akşit : nur yüzlü anlamına gelir
 • tolunogullarını örnek almışlardır.
 • Fatimiler tarafından yıkılmışlardır.
 • El kindi akşitler döneminde yaşamıştır( tarih alanında önemli çalışmalar yapmıştır)
  • İlk islam filozofu sayılır.

 

MEMLÜKLER ( KÖLEMENLER) ( 1250 – 1517 )

 • devletin kurucusu aybegdir. ( ed devleti Türkiye )
  • Eyyubilere son verildi.
 • Veraset anlayısı diğer türk devletlerinden farklıdır. ( taht kavgaları )
  • Her komutan başa geçebilir.
   • Kut anlayışı yoktur.
  • Resmi dilleri Arapçadır .
  • 1250-1382 dönem memlüklerine bahri memlükleri denilirken geri kalan dönem için burci memlükleri denir.
  • Baybars döneminde devlette laik bir yönetim görülür
  • Kutuz döneminde aynı calut muharebesiyle mogollar ( ilhanlılar-hülagu ) durdurulmuştur.
   • Moğolları ilkkez durduran türk – İslam devletidir.
  • 1277 elbistan savaşıyla Moğollar yenilmiştir. ( baybars ) ( Selçuklu veziri pervanenin daveti üzerine yapılmıştır )
  • Halifeliğin merkezi mısıra taşınmıştır
   • El mustansır baybarsa sığınmıştır.
  • Sultan kalavundan sonra hanedan yönetimi söz konusu olmuştur
  • Dulkadiroğulları toprağının paylaşımı konusunda Osmanlıyla karşı karşıya gelen memlükler mercidabık ve ridaniye savaşlarıyla yıkılmıştır ( 1516-1517 )
  • Sultaniyet memlüklerin yazılı emirleridir.
  • ESERLER : seyf-i sarayi , kitap gülistan bi’t Türki , el merdini cami , kayıtbay kalesi , kahire kalesi ve kalavun cami .

EYYUBİLER :

 • haçlı seferinde etkilidirler ( kudusü geri almaları – 1187 hittin savaşı  )
 • Kıpçak ( kuman ) Türklerini kendine çekmiş ve ücretli asker olarak görev almışlardır.
  • Eyyubiler memlükler tarafından yıkılmışlardır .
   • Böylece Kıpçak Türkleri memlük eğemenliğine geçmişlerdir.
  • Avrupalı şövalyeler arma sistemini eyyubilerden almışlardır.
  • Melik adilin Lübnan , Suriyeyi ele geçirmesi IV. Haçlı seferinin çıkmasında etkilidir
  • İbn-i meymin bu dönemde yaşamıştır.
   • Tıpçı , fizikçidir. Astronomiyle ilgilenmiştir.
  • Sultan ile görüşmek isteyen kişileri görüştüren ve sultanın baş koruması olan kişi haciptir
   • Kardeşi turan şah yemende yemen eyyubi devletini kurmuştur.

TOLUNOGULLARI ( 868-905 )

 • Ahmet bin tolun tarafından kurulmuştur.
 • Başkentleri fustat’tır.
 • Mısırda kurulan ilk türk İslam devletidir
 • Maristan adı verilen eczaneler ve hastaneler kurmuşlardır
 • 905 ‘te Abbasiler tarafından yıkılmışlardır ( halife Ali muktefi )
 • Eserleri : ulu cami ( kahire ) , tolunoğlu Ahmet cami

 

NOT :  1. beylikler dönemi MALAZGİRT SAVAŞI  ( 1071 )  ( Alparaslan ) ( BSD )

 1. beylikler dönemi KÖSEDAĞ  SAVAŞI ( 1243) ( II. Gıyasettin keyhüsrev ) ( ASD )

Not : bu devletlerin kronolojik sıralaması ; tolunoğulları , ihşidler , eyyubiler , memlükler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir