Başlıca Divanlar

DİVAN-I SALTANAT

 • En yüksek divandır. Başkanı sultandır.
 • Siyasi , idari , mali , askeri işler görüşülür.
 • Son söz hükümdarındır ( sultan ) ( danışma meclisi olduğuna kanıttır. )

DİVAN-I ALA

 • vezirin başkanlık ettiği büyük divandır.
 • Bugünkü bakanlar kurulunun karşılığıdır

 

DİVAN-I İSTİFA

 • Mali işlere bakar . vergilerin toplanmasında görevli kişi müstevfi

DİVAN-I ARZ

 • Ordunun maaş , giyecek , yiyecek işleriyle ilgilenir( askeri işler )
 • görevliye ise arz’ül ceys

DİVAN-I TUĞRA

 • Ferman ,beratname gibi yazı işleriyle ugrasır.
 • Görevliye ise tugrai denir

DİVAN-I İŞRAF

 • Devletin her türlü işlerini denetler ( askeri ve hukuki işler haricinde )
 • görevliye müşrif denir

DİVAN-I MEZALİM

 • Yüksek mahkemedir. ( hükümdar başkanlık eder )
 • Haksızlığa uğrayanların sorunlarını sultana sunduğu divandır.
  • Önce hacib ilgilenir. Duruma göre sultanın huzuruna çıkarır.
  • Katipler aracılığıyla medreseler denetlenir.
 • Ağır siyasi suçluların davaları görülür.

DİVAN-I PERVANE

 • Toprağın dağıtımından sorumludur.
 • Toprak kaydını tutar başında pervaneci bulunur

DİVAN-I İNŞA

 • İç ve dış yazışmalardan sorumludur .
 • başında da münşi bulunur

NOT : Divanın güvenliğini emir-i şemşir sağlar

NOT : divana kadi’l kudat ve emir-i dat kararlarında baskı altında kalmamaları için alınmamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir