Müslüman Bilim Adamları

FARABİ

–          Muallimi sani .el medinetül fazıla

–           BM’yi savunur

–          El medinetül fasıla : devletin nasıl yönetileceğinden bahseder.

–          İhsanül ulum :  ilk defa ilimleri sınıflandıran kişi

–          Türk İslam dünyasında pozitif ilimleri başlatmıştır

–          Kitab’ül musiki : dünyada yapılmış ilk müzik kitabıdır.

 

GAZALİ

–          Bağdattaki nizamiye medreselerinin başına geçirilmiştir.

–          Genellikle dini ilimlerle uğraşmıştır

–          Hasan sabahın fikirlerine karşı mücadele etmiştir.

–          İhyaul ulumiddin önemli eseridir.

–          Asarül bakiye adlı eserinde türk dünyası hakkında bilgi vermiştir.

 

BİRUNİ

–          El üstad olarak bilinir.

–          Yer çekimi kanununa ilk değinen kişidir.

–          Dünyanın güneş etrafında dönüşünü ve  Enlem-boylamı hesapladı.

–          Gazneliler döneminde yaşamıştır .

–          Gazneli Mahmut onun için sarayımın en değerli hazinesidir demiştir.

 

 

İBN-İ SİNA

–          El kanun fıt tıp ve Kitab’ül şifa eserleri vardır.

–          Batıda avicenni olarak tanınır. Avrupada ders olarak okutulmuştur.

–           İslam dünyasına tıp alanında büyük katkısı vardır( hipokrattan sonra  tıbbın 2. babası)

–          İnsanın içinde bir kurt vardır bu kurt insanı hasta eder. Ancak o kurdu günümüz şartlarıyla görmek mümkün değildir . diyerek ilk defa mikrobun varlığına değinmiştir .

–          NOT : Akşemseddin ise mikrobun sebep olacağı hastalıklar üzerinde durmuştur.

 

 

ZEKERİYA  ER RAZİ

–          ibn-i sinadan sonra avrupada en fazla tanınan doktorlardan biridir.

–          Çiçek ile kızamık hastalığının farkını ortaya koymuştur.

–          El habi ansiklopedisi ( hastalık ansiklopedisi ) XVII. Yy’a kadar ders  kitabı olarak okutulmuştur.

 

FEZARİ

–          İslam dünyasında Astronomiyle uğraşan ilk kişidir.

–          Üsturlap adı verilen bir aletle güneş ve ay tutulmalarını hesaplamıştır.

 

CABİR BİN  HAYYAN

–          Dünya tarihinde modern kimyanın kurucusudur.

–          Kitab’ül kimya adlı eseri vardır.

–          İlk defa hassas teraziyi bulmuştur.

–          Alaşımlardan yapay altın yapmaya çalışmştır. Asitlerle uğraşmıştır.

–          Atomun parçalanabileceğini ilk söyleyen kişidir.

 

HAREZMİ

–          0 ‘ ı bulmuştur. ( sayıların yanına sıfırlar )

–          Kitab’ül cebr ve’l mukabele adlı eseriyle batıda algebra olarak ün kazanmıştır

 

 

İBN-İ RÜŞT

–          Her zaman aklı ön planda tutmuştur.

–          Avrupalılara aristoyu tanıtmıştır.

–          Avrupada rönesansın başlamasında etkilidir.

–          Batıda avirreos adıyla tanınır( Endülüs)

 

ABBAS BİN FİRNAS

–          dünya tarihinde ilk uçuş denemesini yapan kişidir

–          hezerfan Ahmet çelebi başarılı olan ilk kişidir.

 

ZEMAHŞERİ

–          Mukaddimetül edep ve keşşaf

–          Harzemşahlar döneminde yaşamıştır

 

 

İBN HAVKAL

 

–          10. yy ünlü Kürt İslam yazarı , coğrafyacısı ve tarihçisidir .

–          Suret’ül arz ( yeryüzünün yüzü )  adlı eserinde Endülüs Müslümanlarını , Sicilya ve Romalıların ülkesini tanımlamıştır.

 

EL MESUDİ (896 -956)

–          İslam dünyasının heredotu olarak bilinir.

–          Altın bozkırlar ve cevher madenleri eserleri önemlidir.

–          Amerika kıtasından bahsetmiştir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir