Hz. Muhammed ( sav )

 • ismini dedesi abdülmuttalip vermiştir
 • Haticeyle evlenen hz. Muhammed ‘in 6 çocuğundan hz. Fatıma hariç 5 çocuğu babalarından önce vefat etmiştir.
 • İlk vahiy hira dağında 610 yılı ramazanın 27. gecesinde gelmiştir.
 • İlk inanan hz. Hatice sonra azad ettiği kölesi zeyd daha sonra hz ali, hz. Ebubekir, hz. Osman, abdurrahman, sad , zübeyr, Talha ( ilk Müslümanlar )
 • Muhammet hicretten 19 ay önce miraç olayıyla mekkedeki mescidi haramdan kudüsteki mescidi aksaya gitmiştir ( 5 vakit namaz burada farz olmuştur)( İSRA)
 • Akabe biatı Medinelilerle hz Muhammet arasında yapılan anlaşmadır. Akabe biatından sonra Medineliler Mekkelileri davet etmişlerdir
 • Medineye gelen Müslümanlara muhacir, medinedeki Müslümanlara ensar denir
 • Muhammed Medineye giderken ilk olarak kuba mescidini inşa ettirmiştir
 • Medinede ise ilk inşa ettirdiği mescidün nebidir ( ezanın meşruiyeti )
 • Hicret islamiyetin Mekke dışında yayılmasını sağlayan ilk olaydır
  • Hicrete çıkarken hz. Alinin yatağına yatmasını istemiştir. Böylece zaman kazanmıştır.
 • Mescidün nebinin yanına fakir Müslümanlar için yer yapıldı bunlara ashabı suffe ( okunan surelerin yazılmasına katkı sundular )
  • İslam dünyasının ilk yükseköğretim kurumu kabul edilir
 • Ensar ve muhacir arasında yapılan kardeşlik sözleşmesi bir anlamda anayasa özelliği taşır
 • Medinenin savunmasıyla ilgili seriye adı verilen küçük askeri birlikler oluşturuldu
 • Muhammedin katıldığı savaşlara gazve adı verilir ( ilki ebva köyüne yapıldı)
 • Muhammedin sancaktarlığını yapan kişi eyüp el ensari
  • İstanbuldaki eyüp sultan türbesi eyüp el ensari’ye aittir.
 • Arap geleneğine göre Savaştan önce iki taraftan birkaç kişinin çarpışmasına mübazere denir
 • Bedir savaşında yenilen Mekkelilerin köylere saldırmasıyla hz.muhammet sevik gazasına çıkmıştır
  • İslam savaş hukukunun başlangıcı burada oluşmuştur.
  • Kuran’da bu savaş Furkan günü olarak adlandırılmıştır.
 • Hendek (kurayza ) savaşında hendek kazdırma fikri selmanı Farisiden gelmiştir
 • Hendek savaşı Müslümanların son savunma savaşı olmuştur
 • Hudeybiye anlaşmasıyla Müslümanlar resmen tanınmış oldu
  • Anlaşma öncesi hz. Osman barış elçisi olarak gönderilmiştir.
 • Rıdvan biatı esir alınan hz. Osmanı kurtarma olayıdır
 • Muhammet hudeybiyeden sonra devletlere elçi göndermiştir
  • Bizans hükümdarı heraklius ( giden elçi Dihye b. Kelbi’dir )
  • İran kısrası hüsrevperviz
  • Habeşistan necaşisi ashame
  • Mısır mukavkısı çüreyceye
  • Yemami emiri hevzi bin ali
 • hayberin fethi ile şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne girmiştir ( hz. Ali – hayberin fatihi )
 • Huneyn savaşında taif civarında oturan hevazin ve sakif kabileleriyle savaşıldı
 • Mute savaşı Müslümanlarla bizans arasında yapılan ilk savaştır
  • Ceysül umera ( komutanlar savaşı ) olarak anılır.
 • Hz Muhammet kasva adlı devenin üzerinde veda hutbesini okumuştur
 • Mescidi nebevi de hükümet işleri de görüşülmüştür( ilk eğitim )
 • Ebu talip ve eşi hz. Haticenin vefatı hüzün yılı olarak adlandırılır
 • İsra olayı: Mekkedeki mescidi haramdan kudüsteki mescidi aksaya gitme olayıdır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir