Abbasi Topraklarında Kurulan Devletler

TOLUNOĞULLARI ( 857 – 905 )
– Tolunoğlu Ahmet tarafından kurulmuştur.
– Kelime anlamı dolunay’dır.
– Mısırda kurulan ilk türk İslam devletidir.
– Maristan adı verilen eczaneler ve hastaneler kurmuşlardır.
– Kendine bağlı kara ve deniz gücünden oluşan bir ordu kurdu.
– Mısırdaki iç isyanları bastırdı
– Oğlu humaraveyh döneminde mısır dışında Suriye ve kuzey Irakta başarılar elde etti .
– Humareveyhin ölümünden sonra devlet gerileme devrine girdi ve Abbasiler tarafından 905 yılında ortadan kaldırıldı .

İHŞİTLER ( 935- )
– Abbasilerin mısır valisi olan Muhammed bin tuğç tarafından kuruldu.
– Halife raziden ihşit ( şahlar şahı ) ünvanını aldı .
– Hicaza (kutsal) egemen olan ilk türk devletidir( tolunogullarını örnek aldılar) .
– Yerine iki oğlunu bıraksa da başarılı olamamışlar ve yerlerine kafur geçmiştir .
– Kafur kendisini mısırın tek hakimi ilan etmiş ve fatimilerin ilerleyişini durdurmuştur .
– Kafurun ölümünün ardından fatimiler tarafından yıkılmıştır .

FATİMİLER ( 909 – )
– ihşitlere son vererek 200 yıl süren mısır hakimiyeti başlamıştır .
– hicazı topraklarına kattılar ve suriyeye yayıldılar.
– halifeleri el mustansır döneminde en parlak dönemlerini yaşamışlardır .
– muntansırın saltanının ikinci yarısında türk ve berberiler arasında yaşanan mücadeleler ordu düzenini bozmuştur .
– Abbasi halifesine karşı saldırıları sonucu Tuğrul bey tarafından suriyeden çıkarıldılar .
– Haçlı saldırılarına karşı koyamayan fatimiler Selahattin eyyubi tarafından ortadan kaldırılmıştır .
– Kütüphaneleri dünya harikası niteliğindedir.
o El eser üniversitesi bu dönemin en önemli eseridir.

BÜVEYHOĞULLARI
– iranda devlet kuran bir deylemli hanedandır
– Abbasiler üzerine baskı kurmuşlar ve halifeleri kendileri seçmiştirler
– Büveyhoğullarının ;
o ırak hakimiyetine Selçuklular
o iran hakimiyetine Moğollar son vermiştir

TEVAİF-İ MÜLK DEVLETLERİ
– Kurtuba ve işbiliyede : abbadi sülalesi
– Gırnatada : zırri sülalesi
– Malagada : hammudiler ve murabıtlar
o Dinlerine sadık kaldıkları için murabitun lakabını almışlardır
o Abbasi halifesine bağlı kalmışlardır
– Tuleytulada : beni zun-nun
– Saragosada : beni hud ailesi hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir
– NOT : Bunların en güçlüsü işbiliyedeki abbadi sülalesidir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir