Endülüs Emevileri

 • Kuzey Afrika ve Endülüsteki mücadeleler sonucu Halife ( I.Abdurrahman) endülüse kaçmış endülüsteki valiler dönemi bitmiş Endülüs emevileri devri başlamıştır.
 • Hakem bin hişamın isyanlarla uğraşması frankların endülüse saldırısını kolaylaştırmıştır .
 • Abdurrahman döneminde ülkede huzur sağlanmış ve bu huzur ortamından dolayı bu dönem eyyam’ul arus ( düğün günü ) olarak anılmıştır.
 • Abdurrahman Endülüslerin en parlak dönemi olmuştur.denizlerde fatimilerle mücade etmiştir. kurtubada yaptırdığı şehrin güzelliğinden dolayı bu şehre çiçek şehri anlamına gelen medinetüzzehra ismi verilmiştir. ( oğlu II. Hakem burayı düzenlemiştir ) .
 • Hişam babasının kurduğu düzeni titizlikle sürdürmüş ilim ve fikir hayatına önem vermiştir kütüphanesinde 400 bine yakın kitap bulunmaktadır.devlet kurtubalıların kontrolüne girmiştir .
 • ESERLERİ : Kurtuba camii ( ispanya ve kuzey afrikadaki tüm camilerin atası sayılır)
 • BİLGİNLERİ
  • Abbas kasım ibn firnas : Makata adlı saati tasarladı. Kumdan cam imalatını icat etti. Kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi
  • İbn-i rüşt : Aristonun yeniden keşfedilmesini sağladı. İncili yeniden yorumlamıştır
   • Avrupa’da Averroes olarak bilinir.
  • İbn-i tufeyl : batı dünyasında abubacer olarak bilinir. Felsefi bir roman olan Hayy bin yakzan ( ibni sina örnek alındı ) başta daniel defoenin de  robinson coruse adlı eserine ilham olmuştur.

– NOT : Endülüs emevileri yıkıldıktan sonra Sicilya hükümdarı VI. Alfonso Endülüs medeniyetinin etkisinden kalarak sarayının her yanını İslam kültür izleriyle süslemiştir. Kendisine de İki milletin imparatoru demiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir