Avrupa’da Monarşinin ve Mutlak Krallıkların Ortaya Çıkışı

FRANSA : yüzyıl savaşlarında feodal beyler büyük kayıplar vermiştir ( 1337-1453). Bu savaşların sonuncusunda başarılı olan (castillion muharebesi) Fransızlar yüzyıl savaşlarını kazanmıştır. Kazanılmasında jean deark ( Fransız kızı ) ın etkisi vardır ( milliyetçilik duyguları ) Bundan faydalanan XI.Lui feodal beyleri kaldırarak merkezi otoriteyi güçlendirmiş avrupanın merkezi devletlerinden biri olmuştur. Feodal düzen ilk olarak fransada ortaya çıkmıştır.

NOT : Clovis Fransanın kurucusu ve Fransız krallarının atası sayılır.

 • yy ‘da Fransa
  • Napolyon ön plandadır avrupanın en büyük krallığı ingiltereyi yenmek için her türlü ittifak girişiminde bulunmuştur .
  • Osmanlı ile ilişkilerini dostane yürütmeye çalışmış ve ülkesinin çıkarları doğrultusunda mısıra saldırmış , Osmanlıya karşı rusyayla tilsit anlaşmasını imzalamıştır ( rusyayla yapılan gizli anlaşmadır )
 • yy’da Fransa
  • Osmanlı topraklarına yönelmek için ittifak yoluna gitmiştir
  • 1848 ihtilali sonrası herkese oy kullanma hakkı verilmiştir

İNGİLTERE : yüzyıl savaşlarından yenik çıkan İngiltere avrupadaki üstünlüğünü yitirmiştir. ardından İngilterede otuz yıl süren bir iç savaş olan çifte gül savaşı başlamıştır (1455-1485-tudor hanedanlığı ) derebeylerin de katıldığı ve güçlerini kaybettiği bu mücadelede İngilterede mutlakiyet rejimi güçlendi .

 • magna carta ( büyük şart 1215 ) ingilterede demokrasiye ilk adımdır
  • papa İnnocent
 • İngiltere kralı yurtsuz john ile asiller arasında imzalanmıştır
 • 1265 ve 1295 parlementolarında asiller büyük özgürlüğe kavuştular
 • 1629 da parlemento dağılmış ve isyan çıkmış kral öldürülmüştür.
  • Kral I. Charlesin parlementoyu 11 yıl toplamamış ve bu nedenle bu döneme 11 tiranlık yılı denmiştir.
 • Ayaklanmanın başında bulunan cromwell yönetimi ele alarak cumhuriyeti ilan etmiştir ( 1648 )
 • Daha sonra parlemento yeniden dağılmış cromwelin ölümünden sonra iç isyanlar çıkmış ve kral III. William parlemento tarafından hazırlanan insan hakları evrensel beyannamesini ilan etmiştir ( 1688 )
 • Böylece İngilterede meşrutiyet rejimi kurulmuştur
 • XVIII. yy’da İngiltere
  • Rusların sıcak denizlere inmesi ve fransanın Akdeniz ve mısırda hakimiyet kurması ingilterenin sömürgelerini tehlikeye atmıştır.
  • Bu sebeplerden Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaya çalışmıştır.
   • Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur. bizim ebedi çıkarlarımız vardır ( ing. Dış işleri bakanı palmerstone )
   • Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasını başlatan İngiliz devlet adamı William pitt ‘dir
 • XIX. yy ‘da İngiltere
  • İngiltere bu dönemde fransız ihtilalini kendi lehine çevirmeye çalışmıştır .
  • Parçalanmış devletler büyük devletlere göre kolay sömürgeleştirilmiştir .

İSPANYA : XV.’yyda aragon kralı ile kastilya kraliçesi evlenerek güçlerini birleştirmişlerdir. İspanyada siyasi birliği sağlamak için 1492’de beni ahmer devletini yıkmışlardır. Ardından ülkedeki soylulara karşı mücadele edilerek feodal beyler ortadan kaldırılıp monarşik bir yapıya sahip olmuşlardır

 

ALMANYA : ortaçağda avrupanın tamamına yakını kutsal roma-germen imparatorluğunun egemenliği altında bulunmuştur. Birçok alman prensliğinden oluşan bu imparatorlukta yeniçağda merkeziyetçi bir yönetim kurulamamıştır

 

İTALYA : yeniçağın başlarında italyada siyasi birlik oluşmamıştır. Ülkede ayrı ayrı hükümetler bulunur . bunlar : Venedik , Ceneviz, Milano , Napoli, floransa , Sicilya ve papalıktır. İtalyaya daha sonra gelen etrüksler İtalya şehir kültürünü oluşturdular. İtalya milli birliğinin kurulmasına Kont cavour öncülük etmiştir.

 

KALMAR BİRLİĞİ : 1397’de kurulan ve 19.yy’a kadar varlığını sürdüren federe birliktir. Birliği oluşturan ülkeler Danimarka , Norveç , İsveç ve bu ülkelere bağlı grönland, Finlandiya ve izlandadır. 16. yy’da birlikten ayrılan isveçten sonra birlik yavaş yavaş parçalanmıştır

 

AVUSTURYA

 • XVIII. yy’da Avusturya
  • Prusyanın alman birliği için avusturyayla mücadele etmeye başlaması ve rusyanın yayılma siyaseti izlemesinden dolayı Osmanlıyla ziştovi anlaşmasından sonra barışçıl politikalar izlemiştir
 • XIX. yy’da Avusturya
  • Osmanlı ile balkan toprakları üzerinde hakimiyet mücadelesi yaşanmıştır
  • Fransız ihtilalinin ülkesine yayılmasından çekinilmiştir

RUSYA

 • XVIII. yy’da Rusya
  • Sıcak denizlere inmek ve Baltık denizine hakim olmak hedeflenmiştir
  • Baltık denizine hakim olmak için İsveç ve balkanlara hakim olabilmek için Lehistan üzerinde baskı kurmuştur. Ancak bu dönemdeki temel hedefi Osmanlıdan kırımı alıp karadenize ulaşmaktır
  • Fransa ve ingiltereye karşı Osmanlıyla yakınlaşma politikası da izlemiştir
 • XIX . yy’da Rusya
  • Sıcak denizlere yayılmak için bir yandan Osmanlıyla savaşırken bir yandan da orta asyaya yayılma mücadelesine girişmiştir
  • 1879 da Türkmenler rus baskısı sonucu rus himayesine girmişlerdir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir