Barutun Ateşli Silahlarda Kullanılması

  • Çinlilerden Türklere Türklerden Araplara ve bizansa geçmiştir .
    • Çinliler bunu silah amaçlı kullanmamışlardır . Daha çok eğlence ve şenlik amaçlı kullanmışlardır .
  • Avrupalıların barutu tanımaları haçlı seferleriyle olmuştur .
  • Top ilk defa yüzyıl savaşlarında İngiltere tarafından kullanılmıştır .
  • Krallar top kullanarak feodal beyleri yıkmış ve Avrupanın haritasını değiştirmişlerdir .
    • Feodal beylerin gücünü kaybetmesi Merkezi Krallıkların güçlenmesini sağlamıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir