İslam Tarihi Notlar

 • Hazreti MUHAMMET ( sav ) Mute savaşına katılmamıştır .
 • Kuranın çoğaltılması HZ. OSMAN döneminde olmuştur .
 • Kubbet’ül İslam denilen yer ahlattır .
 • Talas savaşından sonra çinden sonra ilk kağıt semerkantta üretildi .
 • Yılın 4 ayında savaş yapılmaz ( muharrem-recep-zilkade-zilhicce ) ( eşhur-i hurum ) .
 • Çölde yaşayıp hayvancılıkla ilgilenenlere bedevi , tarımla uğraşanlara medeni denir .
 • Mekkeye putçuluğun temeli atan amr. B. Lukay ( suriyeden getirilen hubel putu ) .
 • Hicaz bölgesi ( Mekke, Medine ( Yesrip ), Hayber ve Taif) .
 • Mekkenin en önemli panayırları ( suk-u ukaz) : ukaz , mecenne , zülmecaz  .
 • İslamiyet öncesi Arap toplumunda ; haniflik ( hz. İbrahim ) , hristiyanlık, Musevilik, putperestlik inancı .
 • İslamiyetten önce haram aylarında Araplar arası mücadele yaşandığı için bu yasak aylardaki savaşa Ficar savaşı denir .
 • Dört halife devrinde seçim olduğu için bu döneme cumhuriyet devri de denmiştir .
 • Abbasiler mevali politikasını terk etmişlerdir böylece Türklerin devlet görevlerine gelmeleri kolaylaşmıştır .
 • Şurta : Bağdat polis teşkilatı .
 • Emeviler döneminde sahib-i şurta valinin emrinde olmuştur ( zabtiye komutanı) .
 • Donanma komutanına emir-i bahr denmiştir .
 • Hammadur raviye cahiliye devri şiirlerini toplamıştır. Buna muallakat denir .
  • Önde gelen şairler ferezdek , cerir ve ahtal .
 • Cahiliye devrinde arap kabileler arasında çıkan savaşlar eyyam’ul arap olarak adlandırılır.
 • Mekke islam devletlerine başkentlik yapmamıştır
 • Ubeydullah bin ziyad ( Abbasi ) döneminde Türklerden oluşan ilk askeri birlik kurulmuştur .
 • İslam tarihinde gazvet’ül usre ( zorluk savaşı ) olarak anılan olay tebük savaşıdır .
 • Arabistanda İslamiyet öncesi kabile başında bulunan reisler şeyh-emir isimleriyle anılır .
 • Mutezile : vasıl ibn ata tarafından basrada kurulan ve kendilerine islamın özgür düşümürleri adını verdikleri İslami düşünce akımı ve mezhebidir.
 • İlk hicret olayı Habeşistan ( Habeşistan Kralı Asmaha ) .
 • Aşırı şii grubu olan Karmatiler Hacer’ül Esved taşını kaçırmışlardır.
 • İlk vezirlik makamı Abbasilerde görülür .
 • Mihrap, minare ve şadırvanı islam dünyasına emeviler kazandırmıştır
 • Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karar aldıkları yer darünnedvedir .
 • Abbasi halifelerinin türk hükümdarlarına gönderdikleri elbiselere tıraz adı verilir.
 • Arabistan toprakları : kuzey ( necip ) , orta ( hicaz ) ve güney ( yemen )
 • Zuhri : islam tarihinde hadisleri ilk toplayan kişi olarak bilinir.
 • Medine sözleşmesine uymadıkları gerekçesiyle
  • Beni nadir – uhud savaşıyla
  • Beni kaynuka – bedir savaşıyla
  • Beni kurayza – hendek savaşıyla Yahudiler bu bölgelerden uzaklaştırılmışlardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir