9. Sınıf Tarih I. Dönem II. Yazılı Sınavı ( Örnek 2 )

ADI :                                         …………………………… ….. LİSESİ

SOYADI :                                 9. SINIF TARİH  I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

NO :                            SINIFI :                    

SORULAR

 

1 – Aşağıda verilen tarihe yardımcı bilimlerin anlamlarını yazınız .

Filoloji :

Nümizmatik :

Arkeoloji :

 

2- Hikayeci Tarih Yazımı hakkında bilgi veriniz .  

 

 

 

 

 

 

 

3 – Toplumlar takvimlerine başlangıç olarak neyi almışlardır yazınız . 3 örnek veriniz .

 

 

 

 

 

4 – Miladi Takvim hakkında bilgi veriniz  .

 

 

 

 

test1 – Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıkları arasında sayılamaz ?

A ) Sümerler

B ) Akadlar

C ) Asurlar

D ) Babiller

E ) Hititler

 

test2- mısır uygarlığında hükümdara verilen isim nedir ?

  1. A) Halife

B ) Melik

C ) Firavun

D ) Polis

E ) Patesi

 

test3 – Bizlere miras olarak yazıyı bırakan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir ?

  1. A) Hititler

B ) Urartular

C ) Sümerler

D ) Babiller

E ) Akadlar

 

test4 – Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma olan kadeş antlaşması hangi uygarlıklar arasında imzalanmıştır ?

A ) Hitit – Asur

B ) Asur – Sümer

C ) Hitit – Mısır

D ) Babil – Elam

E ) Lidya – Sümer 

 

test5 – Dicle ve Fırat nehri arasındaki bölgeye ………………………….  denir .

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ? 

  1. A) Mısır

B ) Babil

  1. C) Orta asya
  2. D) Mezopotamya
  3. E) Maveraünnehir

 

test6- Site , Patesi , ziggurat , uruk , ensi gibi kavramlar aşağıdaki hangi uygarlıkta karşımıza çıkar ?

A ) Asur

B ) Babil

C ) Hitit

D ) Elam

E ) Sümer

 

 

test7 – Tarihte ilk kütüphaneyi aşağıdaki devletlerden hangisi oluşturmuştur ?

A ) Hitit

B ) Frigler

C ) Urartu

D ) Sümerler

E ) Asurlar

 

 

test8- ……………………………….  Dünyanın 7 harikasından biridir . Hükümdarın karısına özel yaptırdığı bu eser Mezopotamyada bulunmaktadır .

Yukarıda özellikleri verilen önemli eser Aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Agustus tapınağı

B ) Yerebatan sarnıcı

  1. C) Ayasofya
  2. D) Babilin Asma bahçeleri
  3. E) Tac mahal

  

test9- Tarihte ilk düzenli orduyu kurarak mezopotamyanın tamamına yakınını alan ve ilk imparatorluğu kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir ?

A ) Asurlular

B ) Babilliler

C ) Sümerler

D ) Akadlar

E ) Elamlar

 

test10 – Asurluların oluşturmuş oldukları  Pazar yerlerine ne ad verilir ?

A ) Fibula

B ) Patesi

C  ) Nom

D ) Site

E ) Karum

 

test11-  Babillerde ünlü rüyasını anlatan adam kimdir ?

A ) Hammurabi

B ) Kral Sargon

C ) Tavanna

D ) Nabukadnezar

E ) Ramses

 

test12- Aşağıdaki devlet ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır  ?

A ) Asurlular – Ninova

B ) Babilliler – babil

C ) Sümerler – Lağaş

D ) Akadlar – Agade

E ) Elamlar – Sus

 

 

 

test soruları 5 ‘ er puan diğer sorular 10 puandır .

Süreniz 40 Dakikadır . Başarılar dilerim .

Tarih Öğretmeni                                                                                            Müdür Bey

……………………………                                                                      ………………………..

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir