Hümanizm

 • 14. yy’da eskiçağ yunan eserlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır .
 • Kişinin kendini tanımasını özgür düşünmesini esas alır.
 • Skolastik düşüncenin zayıflamasında etkili olmuştur .
 • Rönesans ve reformun ortaya çıkmasında etkili olmuştur .
 • Öncüleri :
  • Dante
  • Petrarce
  • Boccaciodur
   • Decameron hikayeleri : ortaçağ avrupasını çeşitli yönleriyle ele alır.
   • 10 gencin dilinden 100 öykü anlatılmıştır ( 7 kadın 3 erkek )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir