Aydınlanma Çağına Etki Eden Düşünürler

 • JOHN LOCKE
  • Liberal bireyciliğin babası sayılır. Mutlak iktidarın sınırlandırılmasını savunur .
  • Yasama , yürütme güçlerinin ayrı ellerde toplanması gerektiğini savunur .
  • İngiltere ve Avrupa ‘da aydınlanma felsefesini başlattı.
 • MONTESGUİE :
  • Aristokratik liberalizmi savunur .
  • kanunların ruhu adlı eserinde yasaların her yerde farklı olduğunu savunur .
  • Kuvvetler ayrılığı esası üzerine durur.
  • Kuvvet kuvveti durdurmalı yoksa özgürlük olmaz ( batı demokrasisinin temeli)
  • Yürütme gücü krala yasama gücü ise halk ve soylulara verilmelidir

 • JAN JAK ROUSSO :
  • Halkın iktidarını her anlamda eşitliği ve mutlak demokrasiyi savunur.
  • Ona göre çocuklarda tarih öğretimi uygun değildir
   • En uygun dönem 15 yaş ve sonrasıdır.
  • Toplum sözleşmesi adlı eserinde düşüncelerini dile getirir.
  • Ona göre eğitimde sadece çocuğun aklına hitap edilmemeli , deney ve yaşantılar da desteklenmelidir.
 • VOLTAİRE
  • Katolikliğe ve kiliseye karşı savaş açmıştır
  • Bağnazlıktan ayırt edilmiş bir dini savunur
  • Getirdiği somut reform örnekleriyle döneminin düşünürlerinden ayrılır.
  • Dünya üzerinde olup biteni anlamak istiyorsanız bütün sanatların beşiği olan doğuya bakmalısınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir