Reform

 • Islahat , yeniden şekil verme düzenleme anlamlarına gelir (ilk almanyada çıkmıştır)
 • 16.  yy ‘da Katolik dünyasının bozulması, dini amacından uzaklaşması üzerine tepkiler ve ardından yeni mezhepler ortaya çıktı
 • Reformu ilk ortaya atan ve öncüsü martin luther olmuştur . bu düşüncenin sonucunda Protestan mezhebi ortaya çıkmıştır.
  • Aforoz eden papa Leo’dur.
  • Martin luther’e verilen idam kararının ardından saksonya dükü frederik onu himaye etmiştir.
 • Endülüjans ( halktan para karşılığı günahların bağışlanması ) ile kilise zenginleşmiştir
 • Aforoz dinden çıkarma
 • Enterdi : bir topluluğu tümden dinden çıkarmadır
 • Mezhep savaşları başladı ( Katolik-protestan arasında başlamış ve 1555’ de ogsburg anlaşmasıyla sona ermiştir )
 • Ogsburg anlaşmasıyla Protestan mezhebi ve kilisesi resmen tanındı . prensler dinin tek hakimi oldular
 • Fransada reformun öncülüğünü lutheri benimseyen kalven yapmıştır. Kalvenizme göre kul ile Allah arasına kimse giremez . hristiyanlığın temeli incildir ( kalvenizmin iskoçyadaki adı prestiberyendir )
 • Fransada Protestanlar Saint borthelamy’de katledilmiştir
 • Henri 1598’de nant fermanıyla kalvenizmi serbest bırakmış ve böylece fransada katoligin yanında Kalvenizm de yaygınlaşmaya başladı
 • İngiltere kralı VIII. Henry Almanya ve fransadan etkilenmiş ve kiliseyi kendisine bağlayarak reformu zorla kabul ettirmiştir. Kraliçe elizabeth de Katolik ve kalvenizmden uzak durarak Anglikan kilisesini kurdurmuştur
 • Almanyadaki öncüsü luther, fransadaki öncüsü Kalven ve ingilterede VIII Henrydir.
 • Reform sonucunda
  • Avrupada mezhep birliği parçalandı. Yeni mezhepler kuruldu
  • Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı
  • Eğitim öğretim kiliseden alınarak laik bir sistem kuruldu
  • Katolik kilisesinin mallarına el konuldu
  • Protestan kral ve prensler dinin mutlak hakimi oldular
  • Almanyada Protestanlık , ingilterede Anglikanizm , Fransada Kalvenizm ve iskoçyada prestiberyan mezhepleri çıkmıştır
 • Kanuni döneminde reform 2 amaçla desteklenmiştir
  • Mezhep savaşları olunca ilerleme kolaylaşacak
  • Reformun Osmanlıdaki ortodoxlar üzerine yıkıcı etkisi yoktu

NOT : Katoliğe karşı reform hareketlerini başlatan martin luther olmuştur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir