Sanayi Devrimi

 • Sanayi devriminin  bayrağını ilk olarak ingiltere kaldırmıştır.
 • sanayi devrimi  hammadde ihtiyacını doğurmuş ve bu da bu ülkeleri sömürgeciliğe yöneltmiştir .
 • Sanayi devriminin ilk ham maddesi taş kömürü olmuştur .
 • Buhar gücü ile çalışan makinelerin icat edilmesi ( 17.yy ) makineleşmiş endüstriyi doğurdu
 • Üretim hızlandı , bol ucuz ve kaliteli ürünler hızlandı .
 • İşçi sınıfı ortaya çıktı Pazar arayışı sömürge arayışına sebep oldu. .
  • Maksim ve gatling adlı otomatik tüfekler sömürgelerde etkili olmuştur.
 • Kapitalizm , emperyalizm ve sosyalizm gibi akımlar doğdu .
 • Osmanlı’da
  • Loncanın çökmesine sebep olmuştur. Küçük tezgahlar kapandı .
  • Ham madde yurt dışına çıktı ve işlenmiş ürünler yurt dışında alınmaya başlandı .
  • Osmanlı ekonomisinin zayıflaması çöküşün bir sebebidir .
 • İngiltere : Hindistan , Kıbrıs , malta , Avusturya ve mısırı sömürgeleştirmiştir .
 • Fransa : Cezayir ,Tunus , sudan , Madagaskar , Fas ve Çin Seddinin doğusunu I. Dünya savaşıyla da bazı Almanya sömürgeleri ile Lübnan ‘ı sömürgeleştirdi .
 • Almanya : güneybatı Afrika , Uganda , Kenya , Kamerun ‘u sömürgeleştirdi .
 • İtalya : eritre ve trablusgu sömürgeleştirdi
 • Rusya : Sibirya ve Japon denizi kıyılarının yanında Türkistanı sömürgeleştirdi .
 • 17. Yy sonunda Denis Papin ilk buhar makinesini yaptı.
 • James watt ateşli pompa sistemini bularak makineleşmeyi hızlandırdı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir