10. Sınıf Tarih I. Dönem II. Yazılı Sınavı ( Örnek 2 )

ADI : ……………………………………LİSESİ
SOYADI : 10. SINIF TARİH I. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
NO : SINIFI :

SORULAR

1. II. Beyazid dönemi
I. Kili
II. Akkerman
III. Modon
Kalelerinden hangileri alınarak kırım ile kara bağlantısı sağlanıp karadeniz hakimiyeti kesinleştirilmiştir ?

A ) YALNIZ I
B YALNIZ II
C ) I ve III
D ) I ve II
E ) I , II ve III

2.
Aşağıdakilerden hangisinin fethedilmesi 1473 otlukbeli savaşının sebeplerindendir ?
A ) Amasya
B ) Sinop
C ) Kırım
D ) Trabzon
E) İstanbul

3. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet tarafından alınan yerler arasında sayılamaz ?
A) Rodos
B ) Trabzon
C) Sırbistan
D) Kırım
E) Arnavutluk

4 . Osmanlı devleti Anadolu türk siyasi birliğini hangi savaşla kesin olarak sağlamıştır ?
A) Mercidabık
B ) Çaldıran
C ) Sazlıdere savaşı
D) Turnadağ
E ) Otlukbeli

5. Aşağıdakilerden hangisi I. Süleyman ( kanuni sultan süleyman ) dönemindeki denizcilerden biri değildir ?
A ) Piyale paşa
B ) Turgut reis
C) Murat reis
D ) Piri reis
E ) Hacı İlbey

6. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni döneminde kuşatılmış fakat alınamamıştır ?
A ) Cezayir
B ) Malta
C) Trablusgarp
D ) Sakız adası
E) Belgrat

7. Çaldıran Savaşıyla ( 1514 ) alınan yerler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez ?
A) Filistin
B ) Tebriz
C ) Musul
D) Erbil
E) Diyarbakır

8. Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen isyanlardan hangisi siyasi niteliktedir ?
A ) Baba zünun isyanı
B ) Ahmet paşa isyanı
C ) Celali isyanı
D ) şeyh bedrettin isyanı
E ) Kalendaroğlu isyanı

9 . Osmanlı tarihinde yaşanan inebahtı deniz savaşı hangi gelişmelerin sonucunda meydana gelmiştir ?
A ) Rodosun Fethi
B ) Sakız adasının fethi
C) Kıbrısın Fethi
D ) Belgradın alınması
E) Kırımın fethi

10.
I. Çaldıran savaşı
II. Otlukbeli Savaşı
III. Maltepe savaşı
Verilen savaşlardan hangileri iki türk hükümdarı arasında yaşanmıştır ?

A ) Yalnız I
B Yalnız II
C ) I ve III
D ) I ve II
E ) I , II ve III

11.
I. Otlukbeli
II. Ridaniye
III. Çaldıran
Osmanlı yukarıda verilen hangi savaşlar sonucunda doğu anadoluda hakimiyet sağlamıştır.?
A ) Yalnız I
B ) Yalnız II
C ) I ve II
D ) I ve III
E) II ve III

12. Kanuni Sultan Süleyman ‘ın son seferi aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Preveze deniz savaşı
B) Mohaç meydan savaşı
C ) Cerbe deniz savaşı
D) Zigetvar seferi
E) Belgrat seferi

13. Ankara savaşından sonra osmanlının almış olduğu bir çok beylik yeniden kurulmuştur . Fakat bazı beylikler osmanlı himayesinde kalmaya devam etmiştir . Aşağıdaki verilen beyliklerden hangisi osmanlı himayesinde kalmış ve yeniden kurulmamıştır ?
A ) Aydın oğulları
B ) Menteşe oğulları
C ) Karesioğulları
D ) Karamanoğulları
E ) Dulkadiroğulları

14. Aşağıda verilen devletlerden hangisi kendilerini anadolu selçuklularının mirasçısı olarak görmüş ve bu nedenle osmanlıyı en çok uğraştıran beylik olmuştur ?
A) Aydın oğulları
B ) Candaroğulları
C ) Ramazanoğulları
D ) Dulkadiroğulları
E ) Karamanoğulları

15 . Aşağıdakilerden hangisi haçlılarla yapılan ilk savaştır ?
A) Çirmen savaşı
B ) II. Kosova savaşı
C ) Sazlıdere savaşı
D ) Ploşnik savaşı
E ) Sırpsındığı savaşı

16. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi kuruluş dönemi olaylarındandır ?
A ) Baba ishak isyanı
B ) Şah kulu isyanı
C) Canberdi isyanı
D) Şeyh bedrettin isyanı
E) Kalenderoğlu isyanı

17.
I. Baharat yolunun ele geçirilmesi
II. Halifeliğin osmanlının eline geçmesi
III. Memlük devletinin yıkılması
IV. Tebriz , Musul , Kerkük ve Erbilin alınması
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin sonuçları arasındadır ?
A) I ve II
B ) I, II ve III
C ) I , III ve IV
D ) II ve IV
E) I , II ve IV

18. İstanbul ve mısır arasındaki deniz yolu güvenliği hangi fetihle gerçekleşti?
A) belgrat fethi B) Rodos’un fethi
C)Trablusgarp’ın fethi D)Kıbrıs’ın fethi
E)Kırım’ın alınması

19. Aşağıdakilerden hangisi DON-VOLGA projesinin amaçları arasında değildir?
A)Rusların güneye inmesini engellemek
B)Kırım hanlıklarını hakimiyet altına almak
C)Orta asya sünni türkkerine yardım yollamak
D)ipek ticaret yolunu canlandırmak
E)Baharat ticaret yoluna yeniden canlılık kazandırmak

20.
– Kıbrısın alınması
– Akdenizin türk gölü haline gelmesi
Yukarıdaki gelişmeler hangi padişah döneminde olmuştur ?
A ) I. Süleyman ( kanuni )
B ) II. Selim
C ) II . Mehmet ( fatih )
D ) II. Beyazıd
E) III. Murat

21. Osmanlı hangi savaş sonrasında fas ı portekizlerden almıştır ?
A) Preveze deniz savaşı
B ) İnebahtı deniz savaşı
C ) Otronto seferi
D ) Çalıbey savaşı
E) Vadiü’s Seyl meydan savaşı

22. Osmanlı devleti ile iran ( safevi ) arasında yapılan ilk anlaşma aşağıdakilerden hangisidir ?
A ) Kasrı şirin anlaşması
B ) Nasuh paşa anlaşması
C) ferhat paşa anlaşması
D ) Amasya anlaşması
E ) Serav anlaşması

23. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin uygulamış olduğu iskan politikasını olumsuz etkilemiştir ?
A) Fransa ile kapitülasyon anlaşmasının imzalanması
B) Ridaniye ve mercidabık anlaşması
C) Orta asyadan gelen türkmen göçlerinin safevi engeline takılması
D) Türk islam birliğinin hedeflenmesi
E) Hristiyan birliğinin parçalanmak istemesi

24. Aşağıdakilerden hangisi istanbulun fethinin dünya tarihi açısından sonuçları arasında gösterilemez ?
A) Ortaçağın sonu yeniçağın başlangıcı .
B ) Feodalizm ( derebeylik ) in yıkılması .
C) Coğrafi keşiflerin başlaması .
D) Osmanlının anadolu ve rumeli toprak bütünlüğü sağlandı.
E) Rönesansın başlamasına yol açtı .

25. 1533 istanbul anlaşması aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır ?
A) Avusturya
B ) İngiltere
C ) İran
D) Fransa
E ) Rusya

26. Osmanlı devleti ilk kapitülasyonu aşağıdaki devletlerden hangisine vermiştir ?
A) İngiltere
B ) Fransa
C) Venedik
D) Rusya
E) İran

27. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz sultan selimin mısır seferiyle almış olduğu yerler arasında gösterilemez ?
A) Erbil
B) Mısır
C ) Filistin
D ) Suriye
E ) Hicaz

28. Cem sultanın mısırda padişah gibi karşılanması ve himaye edilmesi osmanlı devletinin aşağıdaki devletlerden hangisiyle arasını açmıştır ?
A) Venedik
B ) Akkoyunlular
C ) Ceneviz
D) Doğu Roma ( bizans )
E) Memlük

29.
I. Rodosun fethi
II. Don – volga projesi
III. Süveyş kanalı projesi
Yukarıdakilerden hangisi sokullu mehmet dönemi gelişmelerindendir ?
A ) Yalnız I
B) Yalnız II
C ) I ve II
D) I ve III
E ) II ve III

30 . Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi ile osmanlı devletinin akdenizdeki gücü artmamıştır ?
A) Kıbrısın fethi .
B ) Don volga projesi .
C ) Portekizlilerin fastan çıkarılması .
D) Mısırın fethedilmesi .
E) Fransaya kapitülasyonların verilmesi .

31. Osmanlı kuruluş döneminde venediklerle yapılan ilk deniz savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır ?
A) Orhan bey
B) I . Murat
C ) I . Beyazıd
D ) I. Mehmet
E) II. Murat

5 yorum

 1. guven Yazar

  öğrencilerin konuyu araştırmaları için soruların cevapları yazılı sınavlarından sonra yayınlanacaktır .

 2. Yılmaz soycan

  Cevap anahtarını yazar mısınız sınavımızda bu sorular çıktı kontrol edeceğim,teşekkürler

 3. Yılmaz

  Sınav cevaplarını girer misiniz? Sınavımızda bu cevaplar çıktı da kontrol edeceğiz,teşekkürler.

 4. guven Yazar

  cevap anahtarı 10 ocak 2017 tarihinde sınavlardan sonra yayınlanacak . Siz kendi aranızda emin olduklarınızı birbirlerinize söyleyin ben buradan hemen onaylarım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir