1848 İhtilali

  • Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan işçi sınıfı hak elde etmek için ayaklanmıştır .
  • Bu ihtilaller ilk olarak Fransa ‘da başlamıştır .
  • İhtilaller sonucunda Fransa ‘da cumhuriyet ilan edilmiş ve idam kaldırılmıştır .
  • Osmanlıda işçi sınıfı olmadığı için olumsuz etkilenmemiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir