Avrupa Tarihi Notlar

 • Top ilk defa YÜZYIL savaşlarında İngiltere tarafından kullanılmıştır
  • Kresy savaşlarında kullanıldı .
 • Adam Smith ”iktisadın kurucusu ” sayılır
 • Merkantalizme göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahip olursa o kadar zengin sayılmaktadır
  • Fransada toprağa dayalı feodalite yerine zenginliğin ve gücün değerli madenlerle ölçüldüğü sistem mazarindir. ( merkantalizme geçiş aşamasıdır)
 • Feodal sistema ait ünvanlar büyükten küçüğe sıralanışı ;
  • Kral – dük – markiz – kont – baron
 • Makyavelizm : amaca ulaşmak için her türlü yolun kullanılması
 • Nika isyanı ( 552 ) : Bizanslarda istanbulun gördüğü ( sultan Ahmet ) en büyük isyandır. Justianos hanedanlığı döneminde gerçekleşmiştir
 • Ortaçağda ilk üniversite italyanın Bologna şehrinde kurulmuştur.
 • Verdun anlaşması: bugünkü Fransa ,Almanya ve italyanın temeli atılmıştır (dindar lui)
 • Yüzyıl savaşlarını başlatan İngiltere kralı edward’tır
 • Ortaçağ avrupasında Halkın himayesine girdiği kişilere süzeren giren kişilere de vassal denilmiştir. Böylece güçlenen süzerenlerle senyörler arasında mücadeleler yaşanmıştır.
  • Feodalitenin başlamasında etken olmuştur
   • Yeniçağ başında Avrupada Almanya dışında tüm feodaliteler yıkılmıştır ( Almanya yakınçağda )
  • Hz isanın tekrar dünyaya geleceğine inanan Mesihçi hareket adventistlerdir
  • Bogomilistler : teslise karşı çıkar ve hz isanın tanrı olmadığını peygamber olduğunu savunurlar
  • Cizvitler : Aziz ignatiusun ‘’isanın toplumu ‘’ olarak kurduğu tarikatın diğer adıdır.. Başlıca amaçları misyonerliktir. Reform hareketlerine karşı kilise kendini korumak için bu tarikatı kurmuştur
  • Agnostisizm : tanrının var olduğunu ya da var olmadığını bilemeyeceğimiz düşüncesidir. Ne teistlerin iddia ettiği gibi tanrının varlığını ne de ateistlerin iddia ettiği gibi tanrının yokluğunu ispat edemeyiz
  • Picasso guernica adlı eserini ispanya iç savaşı sebebiyle yapmıştır
  • Maniyerizm : Yy’da Rönesans sanatına tepki olarak ortaya çıkan insan merkezli sanat anlayışını reddeden akım.
  • İlluminati : dinin sosyal hayat üzerindeki etkisini azaltmak ve iktidarın kötüye kullanımını engellemek amacıyla 1776’da adam weishaupt tarafından kurulan gizli örgüttür.
  • Petro ( deli ) batılılaştığını göstermek amacıyla başkenti batıya yakın petersburg’a taşımıştır
   • İsveçten Letonya ve estonya alınarak baltık’a hakim olunmuştur(kuzey savaşı)
  • Doğu roma’ya Bizans adını veren alman tarihçi hieronymus wolf’tur.
   • Corpus historia byzantie adlı eserinde bunu yazmıştır.
  • Orta Amerika uygarlıkları olan aztek ve mayalar meksikada inkalar ise peruda yaşamıştır
   • Azteklerin sonunu getiren İspanyol denizci hernan cortes olmuştur . mexico city şehrini kuran denizcidir .
  • Coğrafi keşifler – Rönesans ve reform 17. yy ‘dan itibaren etkisini göstermeye başladı
  • 1347-51 yılları arasında kara ölüm olarak adlandırılan veba ortaçağ tarihinde rivayetlere göre 30 -50 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur
  • Veraset savaşları ispanya – Lehistan – Avusturya arasında yapılmıştır.
  • Kavarel : okyanusa dayanıklı gemiler
  • Mont blane dağı : Fransız Alplerinin en yüksek dağıdır.( Avrupanın çatısı )
  • Thomas aquinas : skolastik düşüncenin temel savunucusudur. ‘’ inanmak için anlıyorum ve biliyorum ‘’ söze Katolik inancın resmi görüşü olarak kabul edilir
  • Selefi hayattayken seçilen ilk papa jorge mario bergaglio olmuştur. (16. benedikin yerine)
  • Danimarka , İsveç , Norveç ( DİN ) : Protestanlık mezhebini kabul etmiştir.
  • Veraset savaşları Avusturya , Lehistan ve ispanya arasında yaşanmıştır.
  • Hegel tarih yazım aşamalarını kaynaktan tarih , felsefi tarih ve yorumlayıcı tarih olarak sıralamıştır.
  • Mare nostrum ( bizim Akdeniz ) Romalıların Akdeniz için kullandıkları terimdir.
  • SÜZEREN: himaye edilen
  • VASSAL : himaye eden
  • İtalya topraklarında iki bağımsız devlet Vatikan ve san Marino
   • Vatikan avrupanın en küçük ülkesi ve Latincenin resmi dil olduğu tek yerdir.
   • Vatikan sınırları laterano anlaşmasıyla çizilmiştir ( 1929 )
  • Romalı Katoliklerin avignon ‘a taşınması babil esareti olarak adlandırılır
   • İsmini babil hükümdarının Yahudileri avignon ‘a sürmesinden alır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir