Kast Sistemi Nedir ?

 KAST SİSTEMİ

Belirli bir soydan gelenlerin kapalı bir grupta tutulduğu sistemdir . Bu sistem hindistanda ortaya çıkmıştır . Ari ırkı kendi soyunu konumunu korumak amacıyla hindistanda bu sistemi kurmuştur. Bu sistemde sınıf farklılıkları çok belirgin olarak karşımıza çıkar . Sınıflar sırasıyla Brahmanlar ( Din adamları ve üst yöneticiler ) , kşatriyalar ( prens ve askerler ) , vaysiyalar ( ticaret , hayvancılık , tarımla uğraşanlar ) , sundralar ( işçiler , sanatkarlar , köleler ) ve bu sisteme bile girememiş paryalar ( paryalar insan yerine bile konulmazlar ). 1975 yılında hindistanda bu sisten kaldırılsa da kırsal kesimlerde uygulandığı bölgeler hala vardır . Bu sistemde Doğan bir çocuk hangi kast sistemine dahilse ölene kadar o sistemde kalır . Çok nadir olmakla birlikte bu sistemdr tabaka altına çekilme durumu vardır. Kast yapısını ayakta tutan varna felsefesidir . Bu yapı tüm insanların doğuştan 4 kasta ayrıldığını savunur  .  Şimdi kısaca bu tabakaları gözden geçirelim

BRAHMANLAR

Kast sisteminin başında bulunan gruptur  . Görevleri hindistan dini kitabı olan Veda yı incelemek yorumlamak ve dinin öğretisiyle uğraşmaktır . Başlıca görevleri arasında veda dinine uygun dini törenleri ayinleri idare etmektir . Brahmanlar dini öğreti sistemini araştırıp benimsedikten sonra bu gruba mensup çocuklara eğitim verilir . Yaklasık olarak 35 yıl sonunda emekliye ayrılıp dünya işlerinden uzak durarak inzivaya çekilirler .

KŞATRİYALAR

Brahmanlardan sonra gelen 2. Sınıfı kşatriyalar oluşturur . Önemli yönetici ve askerlerden oluşan bu sınıf brahmanlara , brahmanlar da kşatriyalara yarı bağlı durumdadır  . Kşatriyaların bağlı olmasını sebebi  brahmanların koruyuculuğu yani dini mevkisi olmadan kşatriyaların sefa ve mutluluk içinde olamayacağı anlayışı vardır. Brahmanlar da yükselmek için kşatriyaların desteğine ihtiyaç duymaktadır   . Ülke icinde bulunan bütün memur , subay , rütbeli askerler , zenginler , büyük toprak sahipleri bu sınıfta yer alır .

VAYSİYALAR

Bu sınıf ticaretle ziraatla uğraşan kısımdır . Üretim işiyle , hayvan işleriyle ,  ticaretle uğraşan ekonomik hayatı yönlendiren sınıftır diyebiliriz . Orta kademede toprak sahipleri olan kişilerdir .

SUDRALAR

Kast sisteminin en alt sınıfıdır . En kötü en ağır ve pis işleri yapan sınıftır   . Bu sınıf ömürleri boyunca üst kademedeki 3 sınıf için çalışırlar . Yaşantıları gereği köle olarak sınıflandırılabilecek durumdadırlar . Köylüler bu sınıfta yer alır . Son kademede yer alsalar da kast sisteminin bir parçası oldukları için Hukuki olarak hakları vardır .

PARYALAR

Kast sisteminin içine bile girememiş kesimi ifade eder . Tanım olarak kast dışı kalan herkesi   bu grubun içine atabiliriz . Paryalara Fiziki olarak dokunmak bile sıkıntılı olduğu için hastalık anlamında dokunulmazlar olarak tanımlanırlar .hukuki olarak tanınmazlar

Paryaların özellikleri ;  köpek ve eşekten başka hayvana sahip olamazlar , elbise sahibi olamazlar sadece ölülerin elbiselerini giyebilirler , kullandıkları kap kırık  ya da çatlak olmalıdır , geceleri dolaşamazlar , gündüzleri üzerlerinde kendilerinin parya olduğunu gösteren simgeler ve işaretler olmalıdır , kast sistemi içerisinde birine dokunamazlar .

Paryaların hindistan içerisindeki nüfusu oldukça fazla olmuştur .  Bu sayı yaklaşık olarak 200 milyon civarındadır  . Hindistanın nüfusunun 1.4 milyar olduğunu düşünürsek ülke nüfusunun 100 de 15 i gibi bir oranına sahiptir . Hindistanın kurucusu gandhinin paryalar için de mücadele ettiği onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 21 gün oruç tuttuğu bilinmektedir . Mücadelesi sonucu ufak tefek de olsa paryaların durumu iyileşmiştir .

 

Kast sistemi içindeki yasaklar

  1. Bir kişi kendinden aşağı katmandaki bir kastla yemek yiyemez . Pişirdiği yemeği bile yiyemez.
  2. Üst katmandaki ya da kendi katmanındaki bir kişiyi öldürmenin cezası idamdır.
  3.  Her katmandaki kişi kendi seviyesi kadar kadınla evlenebilir . Sırasıyla brahmanlar 4 , kşatriyalar 3 , vaysiyalar 2 ve sudralar 1 kişiyle evlenebilirler.
  4.  Kastlar arası evlilik yasaktır . Bu sınıf düşme cezasıyla sonuçlanır .
    • Toplumdan dışlanma .
  5. Dul kalan bir kadının tekrar evlenmesi yasaktır .
  6. Kadın aşağı sınıftan birinden çocuk doğurursa cezalandırılır ve çocuk parya sayılır.
  7. Kast kurallarına uymayan kişi kasttan çıkarılır .
  8. Doğan kişinin mesleği ilk günden bellidir çünkü Meslekler babadan oğula geçer.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir