Osmanlı Kuruluşuyla İlgili Tezler

GİBBONS : Osmanlı imparatorluğunun kuruluşu adlı eserinde ; Osmanlıların gerçekte Müslümanlığı kabul etmiş rum ve balkan kökenli Slavlarla Türklerin kaynaşmasından oluşan yeni bir ırk olduğunu savunmuştur

PAUL WİTTEK : Osmanlıyı oluşturan esas unsur gaza’dır .

FUAT KÖPRÜLÜ : Gibbons’a karşı çıkmış ve uçlara özgü bir kültür olduğunu savunur. Osmanlının kuruluşunda ve yükselişinde şu grupların etkisinden bahseder

  • Gaziyan-ı rum ( gaziler ve Alpler )
  • Ahiyan-ı rum ( ahi teşkilatı )
  • Bacıyan-ı rum ( uç beylikleri ) ( eşine , işine , aşına dikkat et )
    • Fatma bacı ( Anadolu kadınları ,Anadolu bacıları ) ( rum : Anadolu )
  • Abdalan-ı rum ( horasan erenleri , sultanlarla savaşa katılan dervişler )

HALİL İNALCIK : Moğol baskısıyla A.selçuklularının zaafa düşmesi sonucu anadoluda beyliklerin kurulduğu ortamda Kayıların gaza ruhu ile Bizans topraklarında darülislam amacıyla hareket etmelerinden bahseder

GİESE : Devletin kuruluşunda ahilerin ve erenlerin etkisinden bahseder

BALKAN TARİHÇİLERİ ( BAŞTA İORGA’nın görüşü ) : Osmanlının muhafazakar oluşu ve bizanstan bıkmış olan halkın Osmanlıya rahatça teslim olduğundan bahseder

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir